Publicatiedatum : februari 2012

6.4. Materialen

De dakrand kan op verschillende manieren afgewerkt worden. De meest voorkomende afwerkingen worden hierna toegelicht, alsook hun bevestigingswijze, hun onderlinge verbinding en hun aansluiting op de (bitumineuze en/of kunststof) afdichting.

Men onderscheidt drie groepen afwerkingen bij dakranden :
  • profielen die rechtstreeks met de afdichting verbonden worden

  • samengestelde profielen, waarbij de afdichting of een strook afdichting ingeklemd wordt. Deze profielen werden ontwikkeld voor gebruik bij kunststofafdichtingen. Bij bitumineuze afdichtingen zijn ze echter af te raden. Ten eerste kunnen ze omwille van hun dikte en stijfheid slechts moeilijk ingeklemd worden, ten tweede kan bitumen onder druk beginnen te vloeien en ten derde is het verbinden van hoogpolymeren op bitumen niet altijd even evident (zie hoofdstuk 9)

  • dekstenen of muurkappen : deze worden op de afdichting (ongeacht het type) geplaatst, zonder er rechtstreeks mee verbonden te zijn.