Publicatiedatum : februari 2012

6.1. Voorwerp

  1. Overloop van regenwater
  2. Indringing van afdruppelend water
  3. Waterindringing aan de dakomtrek
Afb. 62 Verkeerde uitvoering van de dakrand.
In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe dakranden moeten uitgevoerd worden om :
  • de overloop van regenwater te beletten (afbeelding 62, nr. 1)
  • het afdruipende regenwater weg te leiden van de gevel, de goot, ... (afbeelding 62, nr. 2)
  • waterindringing aan de dakomtrek (d.i. de plaats waar de afdichting eindigt) te vermijden (zie afbeelding 62, nr. 3)
  • de esthetische afwerking ervan mogelijk te maken.