Publicatiedatum : februari 2012

5.1. Voorwerp

Onder de term 'opstand' verstaat men een geheel waarbij de dakafdichting waterdicht aangesloten wordt tegen een opkant, zoals een opgaande muur, een dakrand of een dakdoorbreking (bv. schouwen, koepels, dorpels, …).