Publicatiedatum : februari 2012

4.1. Voorwerp

Nooduitlaten vormen een noodmaatregel voor de afvoer van het hemelwater bij een eventuele verstopping en/of overbelasting van de normale afvoervoorzieningen. Daarnaast geeft het water dat uit de nooduitlaten stroomt aan dat de normale afvoer gebreken vertoont of volledig verstoord is (signaalfunctie).