Publicatiedatum : februari 2012

3.1. Voorwerp

Het regenwater moet van het dak kunnen weg­vloeien langs de hiertoe bestemde voorzieningen en dit, zonder de waterdichtheid op deze plaats in gevaar te brengen. De afvoer van het regenwater naar de afvoerbuis gebeurt via een aangepast hulpstuk, dat aangeduid wordt als de tapbuis of de dakkolk.