Publicatiedatum : februari 2012

2.3. Soorten goten

De goten kunnen op verschillende wijzen uitgevoerd worden, afhankelijk van de architecturale opvatting van het gebouw en de afmetingen en de vorm van het dak. Naargelang van de plaats waar ze zich op het dak bevinden, maakt men een onderscheid tussen buiten- en binnengoten (zie afbeelding 3).

In het geval van binnengoten genieten kielgoten de voorkeur.

Afb. 3 Soorten goten.
A. Buitengoot

B. Binnengoot naast een buitenmuurC. Binnengoot in het dakvlak (echte binnengoot)D. Binnengoot in het dakvlak
(kielgoot)