Publicatiedatum : februari 2012

2.1. Voorwerp

Dakgoten zijn al dan niet voorgevormde kanalen die op het dak of tegen de dakrand bevestigd worden en tot doel hebben om :
  • het hemelwater van het dak te verzamelen
  • het water snel naar de afvoerpijpen te laten afvloeien.

Afb. 1 Waterafvoer naar de goot en naar de afvoerpijp : algemeen principe.