5.3 Fiches

Referentiebenaming (NBN EN 12440)
Anröchter Dolomit Grün EN
Commerciële benaming Dolomit groen
Type natuursteen
48
Sedimentair gesteente -zandige kalksteen
Andere benamingen Grenna, Taiga Dolomit, Anröchter Grünstein, Dolomite
Vindplaats Anröchte, Westfalen, Duitsland
Variëteiten Dolomit blauw
Groeve Groeve van Anröchte
Geologische ouderdom Mesozoïcum, Krijt, Turoon
Referentieproefstuk LMA 3994
Referentieslijpplaatje LM 2071
Proefrapporten MG 240, LMA 3994

Macroscopische beschrijving

Dolomiet groen
Afwerking: gezoet
Afmetingen: 20 cm x 20 cm Donkergroene kalksteen met witte stippen en verspreide grijsgekleurde fragmenten. Hier en daar zijn donkergroene schelpfragmenten te herkennen die donkerder zijn dan de steen zelf. De natuursteen is zeer
57
compact en vertoont geen poriën.

PTV 844-classificatie : carbonaatrijk sedimentair gesteente - detritische kalksteen (2.2.5).

Dolomiet groen
Afwerking: gezoet
Afmetingen: 20 cm x 20 cm

Met deze foto willen we enkel het uitzicht van deze steensoort illustreren zonder rekening te houden de mogelijke kleur– en textuurvariaties die eigen zijn aan natuurlijke materialen.

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407)

De matrix van de steen bestaat uit
32
micriet en
50
spariet. In deze
58
calcietmatrix vindt men ongeveer 9 %
45
kwartskorrels en meer dan 20 %
21
glauconiet en
20
foraminiferen terug. Sporadisch kunnen
67
bryozoa,
14
koraalfragmenten, schelpfragmenten en
55
opake mineralen herkend worden. Doorheen de matrix komen laagjes voor met organisch materiaal. De steen bezit een lage
56
microporositeit (
53
bij fluorescerend licht).

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een glauconiethoudende kwartsrijke (detritische) kalksteen (volgens NBN EN 12670).
LM 2071

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische aspect van de microstructuur en de mineralogie van de steen.
(slijpplaatje LM 2071)

Technische kenmerken

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2002, rapport LMA 3994)

Kenmerk Norm Eenheden Aantal
proefstukken
Proefresultaten *
gem. σ E- E+
Schijnbare volumieke massa NBN EN 1936
(juni 1999)
kg/m³ 6 2452 10 - -
Porositeit NBN EN 1936
(juni 1999)
vol.% 6 10.1 0.57 - -
Druksterkte NBN EN 1926
(juni 1999)
N/mm² 6 116.2 4.4 106.3 -
Buigsterkte NBN EN 12372
(juni 1999)
N/mm² 10 17.1 1.1 14.9 -
Slijtsterkte (Capon) NBN EN 1341
(mei 2001)
mm 6 21.36 0.49 - 22.54
Slijtsterkte (Amsler) NBN B15-223
(februari 1990)
mm/1000m 4 4.07 0.42 - 5.37
Vorstbestendigheid NBN B27-009
(juli 1998)
- 5 650 mmHg: voldoet
    - - 400 mmHg: voldoet
Vorstbestendigheid (identificatieproef) NBN EN 12371
(2001)
- 7 240 cycli
- niet van toepassing
* gem. = gemiddelde, σ = standaardafwijking, E- = minimaal te verwachten waarde en E+ = maximaal te verwachten waarde.

Aandachtspunten

  • Onbehandeld is deze natuursteen gevoelig voor zure producten (bv. bepaalde reinigingsproducten). Lees meer ...
  • Ondanks de hoge waarden voor de slijtproef, is deze steen niet geschikt voor collectieve toepassingen.
  • In bepaalde omstandigheden kunnen er roestkleurige vlekken verschijnen. Lees meer ...
  • Ondanks de goede vorstbestendigheid (in labo) wordt deze steen niet aangeraden voor buitentoepassingen.
  • Er kunnen beige zones voorkomen die zachter zijn en bijgevolg gemakkelijker kunnen verweren.

Fiche opgesteld in samenwerking met  TechCom
Laatste update : 16/06/2006