TV-NIT 228

5.3 Fiches

Alle informatie uit de fiches werd verzameld in een databank zodat men snel opzoekingen kan uitvoeren aan de hand van de benaming (meest gebruikte commerciële benaming of synoniem), de belangrijkste technische kenmerken of de steensoort volgens de commerciële classificatie die gehanteerd werd in dit document (zie § 2.2.1).

Het resultaat van een opzoeking levert voor elke steensoort die aan het gevraagde criterium voldoet, de volgende elementen op :
  • een verkleinde foto
  • de commerciële benaming die het meest gebruikt wordt en de gekende synoniemen
  • een link naar de TECHCOM-databank TECHCOM.
Wanneer men de muis langere tijd op één van de gegeven benamingen laat rusten, verschijnt de referentiebenaming. Door te klikken op de foto krijgt men een vergroot beeld van het gesteente. Door te klikken op één van de benamingen kan men de volledige fiche oproepen. Indien men de TECHCOM-link activeert (ook aanwezig op de volledige fiche) kan men de gegevens opzoeken van bedrijven (leden van de betrokken vereniging) die de gevraagde steensoort aanbieden.

Alfabetische lijst
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   all
Opzoeking op technische kenmerken

Opzoeking op steentype (commerciële classificatie)
Sedimentaire gesteenten Metamorfe gesteenten Magmatische gesteenten
Leisteen - Schalie - Schist Gneiss Graniet
Zandsteen - Silicarijk gesteente Marmer Basalt
Carbonaatrijke gesteenten Leisteen - Schalie - Schist  
Zandige kalksteen  
Kalkstenen
Niet-marmerachtig gesteente
Marmerachtig gesteente