was

WTCB-Dossiers

Nr 2005/02.02Veiligheid en toegankelijkheid van gebouwen. 2005
  Danschutter (S.); Desmyter (J.)
  Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Normen

NBN I 10-008 : Voorspanwapeningen - Beschermde omhulde strengen. 2003
  Enkel on-line beschikbaar