oppervlakte

Normen

EN 14239 : Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Messung von Luftleitungsoberflächen. 2004
  Enkel on-line beschikbaar
EN 14239 : Ventilation for buildings - Ductwork - Measurement of ductwork surface area. 2004
  Enkel on-line beschikbaar
NBN B 06-005 : Gegevens voor beheer en gebruik van gebouwen. 1985
  Enkel on-line beschikbaar