trapleuning

WTCB-Dossiers

Nr 2011/04.09Borstweringen van gebouwen (vervangt gedeeltelijk de TV 196) (vervangen door Katern 2016/04.08). 2011
  Detremmerie (V.)
  Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina
Nr 2004/04.06Toegankelijkheid van trappen : Randbemerkingen bij ยง 2.4.2 van TV 198. 2004
  Desmyter (J.); Decaesstecker (C.)
  Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Normen

NBN B 03-004 : Borstweringen van gebouwen. 2017
  Enkel on-line beschikbaar