toestel

WTCB-Dossiers

Nr 2012/04.15Vervanging van aardgastoestellen aangesloten op collectieve rookgasafvoerkanalen. 2012
  De Pot (I.); De Cuyper (K.)
  0,33 EUR per pagina

Normen

EN 16147 : Heat pumps with electrically driven compressors - Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units. 2017
  Enkel on-line beschikbaar
EN 16147 : Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern - Prüfungen, Leistungsbemessung und Anforderungen an die Kennzeichnung von Geräten zum Erwärmen von Brauchwarmwasser. 2017
  Enkel on-line beschikbaar
NBN D 51-003 : Binnenleidingen voor aardgas van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen. 2010
  Enkel on-line beschikbaar
NBN D 51-003/A1 : Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen. 2014
  Enkel on-line beschikbaar
NBN D 51-006 : Gasinstallaties voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk (MOP) van 5 bar - Binnenleidingen, plaatsing en in bedrijf stellen van verbruikstoestellen - Algemene technische en veiligheidsvoorschriften. 2017
  Enkel on-line beschikbaar