deeltje

WTCB-Tijdschriften

Nr 1997/03Corrosie in centrale-verwarmingsinstallaties. Deel 1 : aanbevelingen ter beperking van corrosie. (Uit de praktijk). 1997
  De Cuyper (K.); Dinne (K.)
  3,18 EUR
Nr 1987/03Nieuwe technologieën. Wat verstaat men onder "technologie"? 1987
  Breuls (L.)
  0,33 EUR per pagina

Normen

EN 13403 : Lüftung von Gebäuden - Nichtmetallische Luftleitungen - Luftleitungen aus Dämmplatten. 2003
  Enkel on-line beschikbaar
EN 13403 : Ventilation for buildings - Non-metallic ducts - Ductwork made from insulating ductboards. 2003
  Enkel on-line beschikbaar
NBN B 11-208 : Proeven op granulaten. Bepaling van het gehalte aan schelpdelen ( in vrije toestand). 1985
  Enkel on-line beschikbaar