dynamische elasticiteitsmodulus

WTCB-Dossiers

Nr 2009/03.02Vorstweerstand van baksteen : gebreken van de Europese methode. 2009
  Smits (A.); GrĂ©goire (Y.)
  Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

Normen

NBN B 15-230 : Proeven op beton - Niet-destructieve proeven - Meting van de resonantie-frekwentie + Erratum (1977/04/21). 1976
  Enkel on-line beschikbaar