poreus milieu

Normen

EN ISO 9251 : Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary (ISO 9251:1987). 1996
  Enkel on-line beschikbaar
NBN EN ISO 9251 : Thermische isolatie - Warmteoverdrachttoestanden en stofeigenschappen - Terminologie (ISO 9251:1987). 1996
  Enkel on-line beschikbaar