timmerman (fijn timmerwerk)

WTCB-Dossiers

Nr 2009/01.13De schrijnwerker : een ambachtsman met groot vakmanschap. 2009
  Enkel on-line beschikbaar / 0,33 EUR per pagina

WTCB-Tijdschriften

Nr 1997/03Milieureglementering voor kleine werkplaatsen. (Van Normen & Reglementen). 1997
  Ingelaere (B.)
  3,18 EUR