homogenisering

Normen

EN 196-7 : Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement. 2008
  Enkel on-line beschikbaar
EN 196-7 : Prüfverfahren fur Zement - Teil 7: Verfahren fur die Probenahme und Probenauswahl von Zement. 2007
  Enkel on-line beschikbaar