glijding

WTCB-Tijdschriften

Nr 2002/04De slipweerstand van vloeren : een belangrijk veiligheidscriterium (Onderzoek). 2002
  Vanhellemont (Y.)
  3,18 EUR

Normen

ISO 6891 : Timber structures - Joints made with mechanical fasteners - General principles for the determination of strength and deformation characteristics (EN 26891). 1992
  Enkel on-line beschikbaar