veralgemeende korrosie

WTCB-Tijdschriften

Nr 1996/03Betonschade door sulfaten: probleem uit het verleden of gevaar voor de toekomst? (Onderzoek). 1996
  Elsen (J.); Jacobs (J.); Vyncke (J.)
  0,33 EUR per pagina

Normen

CR 12695 : Metal chimneys - Corrosion resistance requirements and test methods. 1997
  Enkel on-line beschikbaar