warmtegeleiding

Technische voorlichtingen

TV 174Elementaire begrippen over warmtetransmissie. 1988
  Verougstraete (P.); Uyttenbroeck (J.); Wouters (P.)
  13,78 / 11,02 / 8,27 EUR

Normen

EN ISO 7345 : Thermal insulation - Physical quantities and definitions (ISO 7345:1987). 1996
  Enkel on-line beschikbaar