Verhoogde vloeren : een goed idee

Functionaliteit, esthetiek, comfort, ... er is meer dan één reden om te kiezen voor een verhoogde vloer. Of  men nu allerhande netwerken of kabels wil verstoppen zonder ze onbereikbaar te maken of verouderde kantoorruimten wil herinrichten, alle motieven leiden tot hetzelfde resultaat : het creëren van een plenum door middel van een verhoogde vloer.

TV 230
Verhoogde vloeren werden oorspronkelijk ontwikkeld voor de efficiënte inrichting van informaticalokalen. Ze bestaan uit een loopstructuur, gevormd door panelen, die via een reeks al dan niet in de hoogte instelbare vijzels rust op de draagvloer.

Toegankelijkheid en functionaliteit in één

Het merendeel van de verhoogde vloeren is eenvoudig demonteerbaar en hun plenum is makkelijk bereikbaar voor eventuele latere onderhouds- of aanpassingswerken (nieuwe kabels, ...). Hun tegenhanger, de holtevloer, geeft zijn inhoud daarentegen enkel prijs via toegangsluiken die op doordachte wijze werden aangebracht in de loopstructuur.

Een pak eisen

Verhoogde vloeren zijn gevalideerd sinds de verschijning van twee belangrijke normen over dit onderwerp (NBN EN 12825 en NBN EN 13213). Zoals alle bouwproducten moeten ze voldoen aan de zes essentiële voorschriften uit de BPR (Bouwproductenrichtlijn). Deze voorschriften betreffen hier hoofdzakelijk brandveiligheid, hygiëne en gezondheid, gebruiksveiligheid (stabiliteit, elektrostatisch gedrag), thermisch comfort en akoestiek.

De TV 230, die nu reeds beschikbaar is in PDF-formaat (de gedrukte versie verschijnt begin 2007), zal zonder twijfel uitgeroepen worden tot een onmisbaar naslagwerk.