De eerste evolutieve en interactieve Technische Voorlichting is (virtuele) realiteit geworden

De nieuwe TV 228 over natuursteen die eind vorig jaar aangekondigd werd, staat vanaf nu online. Deze Technische Voorlichting vervangt de vroegere TV 205 en werd in een gloednieuwe vorm gegoten : ze bestaat uit een databank met fiches die opgesteld werden aan de hand van proefstukken die men aan het WTCB leverde. Deze genummerde proefstukken werden bewaard in een lithoteek en werden onderworpen aan een reeks proeven en analyses waarvan de resultaten opgenomen zijn in de fiches. Dankzij een referentiebenaming die conform is met de aanbevelingen uit de Europese normen, kon men elke steen op eenduidige wijze identificeren, en aldus iedere vorm van verwarring vermijden (er bestaan namelijk een heleboel afwijkende commerciële benamingen).

Het innovatieve elektronische formaat van deze TV biedt de gebruiker een maximum aan interactiviteit dankzij een zeer gebruiksvriendelijk opzoekingssysteem. Men kan immers een of meerdere stenen selecteren op basis van de volgende criteria :
  • benaming (alfabetische lijst)
  • fysische en mechanische kenmerken
  • commerciële classificatie en soort gesteente.
Aan de hand van een algemeen overzicht van de gesteenten die voldoen aan één of meerdere criteria kan men snel een keuze maken.
Algemeen overzicht van de gesteenten die voldoen aan één of meerdere criteria.


Eens men een keuze gemaakt heeft, worden verschillende opties voorgesteld :

Voorbeeld van een technische fiche

Voorbeeld fiche deel 1 Voorbeeld fiche deel 2

Dankzij de talrijke links en online hulpmiddelen, kan de gebruiker de raadpleging van de fiche naar believen personaliseren en krijgt hij bovendien toegang tot eventuele technische goedkeuringen, referentiepublicaties, beschrijvingen van genormaliseerde proeven, gebruiksinstructies van de steen, … Al deze informatie zit vervat in hoofdstukken die zowel op het scherm als op papier kunnen geraadpleegd worden (via de printfuncties en het genereren van PDF-bestanden).

Hoewel de vorm van deze nieuwe Technische Voorlichting in eerste instantie verbazing kan opwekken, zou ze eenieder moeten overtuigen via het gebruik ervan. Dit is in elk geval de wens van het WTCB en zijn Technisch Comité ‘Steen en marmer’ die het initiatief namen voor dit grootschalige project !