Prenormatief onderzoek "Economische haalbare prestatiebepaling van vensters op basis van collectief gebruik van proefresultaten"

Vanaf 1 februari 2009 dienen alle ramen, die op de markt van de Europese Economische Ruimte (EER) worden gebracht, voorzien te zijn van een CE-merkteken m.b.t. het voldoen aan de fundamentele eisen van de Europese bouwproductenrichtlijn (BPR).
De CE-markering van buitendeuren en ramen zonder brandweerstandseigenschappen zal gebeuren aan de hand van de geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1. Het merendeel van prestaties van een venster zullen in hun land(en) van bestemming door proeven vastgesteld moeten worden en dit voor de gereglementeerde karakteristieken (thermische transmissie, windweerstand, lucht- en/of waterdichtheid, …). Het is dus noodzakelijk om economisch haalbare oplossingen aan te reiken die de KMO, voor dewelke de meerkost van deze proeven onbetaalbaar kan zijn, toelaat om de CE-markering te verkrijgen.

Teneinde aan deze behoefte te beantwoorden, is het WTCB op 1 september 2007. met een prenormatief onderzoek gestart. De belangrijkste doelen van dit onderzoek zijn:
  • Het collectief gebruik van proefresultaten van initiële types die de schrijnwerkers toelaten de prestaties van hun ramen te bekomen zonder (bijkomende) proeven te moeten uitvoeren.
  • Extrapolaties van proefresultaten voor andere niet geteste configuraties (ander hang- en sluitwerk, andere afmetingen, …).
Dit onderzoek zal zich voornamelijk richten op de 4 volgende types houten vensters die, volgens de norm NBN EN 14351-1, zullen toelaten om een belangrijk deel van de houten vensters op de Belgische markt te bedekken: draai-kip, dubbele opengaand waarvan één draai-kip, valraam met vast deel en een vensterdeur.

Teneinde de proeven uit te kunnen voeren op een representatief geheel van houten vensters vervaardigd door Belgische schrijnwerkers, werden beschrijvende fiches opgesteld. Het doel van deze fiches is om een duidelijk beeld te krijgen van de productie van houten vensters in België en om een eerste lijst van bepalende parameters op te kunnen stellen voor de voorgenoemde prestaties.

De onderzoeksploeg van het WTCB wil de door het onderwerp geïnteresseerde schrijnwerkers aansporen om deze verschillende fiches zo gedetailleerd mogelijk in te vullen en deze t.a.v. Geert Dekens of Erik Kinnaert terug te sturen via post of fax (WTCB - Avenue Pierre Holoffe 21 - 1342 Limelette - Tel.: 02/655.77.11 – Fax.: 02/653.07.29). De verzamelde informatie zal dienen voor de opstelling van een databank en zal bepalend zijn in de keuze van de te testen elementen tijdens het onderzoek.


Beschrijvende fiches  
Fiche PDF
Prestaties van het houten raam ITT type 1 - Draai Kip Download PDF
Beschrijving van het meest courant geproduceerde houten raam ITT type 1 - Draai Kip Download PDF
Beschrijving van het meest courant geproduceerde houten raam ITT type 2 - Dubbel opengaand draaikip Download PDF
Beschrijving van het meest courant geproduceerde houten raam ITT type 3 - Valraam met vast gedeelte Download PDF
Beschrijving van het meest courant geproduceerde houten raam ITT type 4 - Vensterdeur Download PDF