De nieuwe norm NBN S 01-400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen

De nieuwe norm verandert onze bouwgewoonten

De norm NBN S 01-400-1 ‘Akoestische criteria voor woongebouwen’ – die bijna realiteit is (het document werd naar het BIN, het Belgisch Instituut voor Normalisatie, opgestuurd voor publicatie) – bepaalt de vereisten waaraan afgewerkte gebouwen moeten voldoen op het vlak van de lucht- en contactgeluidsisolatie, de gevelisolatie, het lawaai van de technische uitrustingen en de nagalmbeheersing in specifieke ruimten.
Deze thematische katern reikt mogelijke oplossingen aan om te voldoen aan de nieuwe vereisten voor de lucht- en contactgeluidsisolatie tussen rijwoningen en appartementen. Deze onderwerpen zullen bovendien uitgebreid aan bod komen in de volgende edities van WTCB-Contact en de WTCB-Dossiers, waarin eveneens de gevelisolatie en de beperking van het lawaai van de technische uitrustingen in detail besproken worden.

De voorschriften uit de nieuwe norm vervangen de overeenkomstige bepalingen uit de normen NBN S 01-400:1977 en NBN S 01-401:1987. Aangezien deze oudere documenten ook nietresidentiële gebouwen behandelen, zal een aanvulling (NBN S 01-400-2) op de norm onontbeerlijk zijn. Deze eisen vervallen wanneer specifieke wettelijke bepalingen van toepassing zijn (bv. in de buurt van luchthavens). De criteria uit de norm gelden als regels voor de goede uitvoering van gebouwen die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning en waarvan de bouw- of verbouwingsaanvraag werd ingediend na de verschijningsdatum van de norm.

Update januari 2008