Symposium ter verbetering van de veiligheid en de betrouwbaarheid van tunnels

Eerste Internationale Symposium
'Safe & Reliable Tunnels - Innovative European Achievements'
4-6 februari 2004, Praag, Tsjechische Republiek

European Thematic Network on Fire in Tunnels

Naar aanleiding van enkele tragische incidenten in verschillende Europese tunnels werd de noodzaak van een harmonisering en verbetering van de brandveiligheid in tunnels duidelijk. Zo ontstond het Europese Thematische Netwerk FIT. FIT wordt gecoördineerd door het WTCB en telt 34 partners uit 12 landen. Het netwerk heeft als voornaamste doelstelling om een Europees platvorm te creëren, informatie uit te wisselen en aanbevelingen te formuleren om de brandveiligheid in tunnels te verbeteren.

In het kader van dit project werd onlangs in Praag het eerste symposium 'Safe & Reliable Tunnels - Innovative European Achievements' georganiseerd. Hieraan namen meer dan 250 personen uit 30 verschillende landen deel. De deelnemers konden genieten van twee actieve dagen vol presentaties en discussies omtrent de jongste onderzoeksresultaten en ontwikkelingen inzake de brandveiligheid in tunnels.

Het symposium was een gemeenschappelijk initiatief van drie belangrijke Europese projecten (DARTS, FIT en UPTUN), onder auspiciën van de Europese Commissie (DG Research, Programma GROWTH) en behandelde zowel de tunnels voor weg-, trein- en metroverkeer. Alle aspecten met betrekking tot het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de renovatie van tunnels en tunnelconstructies, inclusief het menselijke gedrag en de gevaren, kwamen hierbij aan bod.

De jongste onderzoeksresultaten en een stand van zaken in het domein van de brandveiligheid werden voorgesteld aan de hand van verschillende kwalitatief hoogstaande uiteenzettingen van gespecialiseerde onderzoeks-, advies-, bedrijfs- en overheidsorganisaties. Daarnaast vonden drie debatten plaats, die gekleurd werden dankzij de actieve bijdragen van de symposiumdeelnemers. Tevens werd een speciale postersessie georganiseerd die een overzicht gaf van alle Europese onderzoeksprojecten, waardoor eens te meer het belang en de omvang van het lopende onderzoek werd ge ï llustreerd.

De wereld van de tunnelbouw staat nu voor de uitdaging om de resultaten en bevindingen van dit symposium toe te passen bij het ontwerp, de bouw en de exploitatie van tunnels en om deze op te nemen in de normalisatie, ter verbetering van de veiligheid en de prestaties van tunnels.

Ook tegenwoordig worden er nieuwe projecten gelanceerd en wordt het onderzoek in dit domein voortgezet. Het tweede symposium inzake 'Safe & Reliable Tunnels', dat zal plaatsgrijpen in het voorjaar van 2006, zal nieuwe contactmogelijkheden bieden en heeft tot doel om de kennisuitwisseling met het oog op de verhoging van het concurrentievermogen van de Europese tunnelactiviteiten te verbeteren.

De verschillende uiteenzettingen die voorgesteld werden tijdens het symposium zijn beschikbaar op de FIT-website www.etnfit.net .
Contact :
Johan Van Dessel , FIT-Coördinator
Yves Martin , FIT-Administrator