Abonnementsformules

Om op systematische wijze te kunnen beschikken over de meest recente technische informatie, heeft u de keuze tussen verschillende abonnementsformules.

Opgepast! De voorwaarden voor het abonnement WTCB-publicaties + NBN-normen zijn voor 2015 gewijzigd. Deze nieuwe voorwaarden zijn terug te vinden in onderstaande tabel onder ‘meer informatie’ bij WTCB-Publicaties + NBN-normen.

  Internet
WTCB-Publicaties WTCB-Publicaties
+
NBN-normen
Doelgroep Meer
informatie
Meer
informatie
Bouwondernemingen Gratis
Andere bouwprofessionelen - Onderwijs - Administraties € 141,57/jaar
(**)
Meer
informatie

(**)
Particulieren - Buitenland -
Bestelling
(***)

(***)

  USB-stick WTCB-Contact
USB-stick WTCB-Contact
Doelgroep    
Bouwondernemingen € 56,87 Gratis
Andere bouwprofessionelen - Onderwijs - Administraties € 150,04 Gratis
(op aanvraag)
Particulieren - Buitenland € 187,55 -
Bestelling PDF Per fax - Per brief
(*)

(*) Enkel gedateerde en ondertekende bestellingen die per fax of per brief opgestuurd werden, zullen in aanmerking genomen worden.
(**) De facturatie gebeurt volgens kalenderjaar (d.w.z. van 1 januari tot 31 december). Indien u zich abonneert in de loop van het jaar, wordt het volle tarief toegepast.
(***) Behoudens (schriftelijk) tegenbericht vóór 1 november worden abonnementen elk jaar automatisch hernieuwd vanaf 1 januari.

WTCB – Dienst Publicaties
Lozenberg 7
B-1932 ST.-STEVENS-WOLUWE
Tel. : 02/529.81.00 (van 8u30 tot 12u00)
Fax : 02/529.81.10
publ@bbri.be