Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen - Uitgave 2011
Home

3. Daken

3.1 Dakvloerelementen
3.2 Opvang en afvoer van water op het dak
3.3 Dakbedekking – dakafdichting
3.4 Afsluitingsdetails en afwerkingen
3.5 Dakdoorbrekingen en glasramen
3.6 Uitrustingen, beschermingen en toebehoren

Download de pdf van dit hoofdstuk