WTCB-Contact nr. 54 (2-2017)

pdf WTCB-Contact nr. 54 (2-2017)

Actualiteit - Evenementen

Neem uw agenda erbij!

De bouwkosten trachten te verminderen? Het is dagelijkse kost voor alle bedrijven … Niet alleen hun rendabiliteit, maar ook de toekomst van de hele sector hangen hier immers van af. Het spreekt voor zich dat de kosten zo laag mogelijk moeten blijven om potentiële klanten niet te ontmoedigen. De overgrote meerderheid van de bedrijven, zowel groot als klein, hebben al lang begrepen dat een goede organisatie noodzakelijk is om hun processen te optimaliseren.
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

De circulaire economie: veel meer dan recycleren

De Belgische bouwsector produceert jaarlijks meer dan 15 miljoen ton afval. Hoewel het merendeel van dit afval gerecycleerd wordt, liggen er nog tal van uitdagingen in het verschiet. Zo wordt dit afval grotendeels gebruikt in laagwaardige toepassingen (downcycling). Anderzijds ontstaat er ook alsmaar meer niet-steenachtig afval waarvoor er vooralsnog geen goede oplossing bestaat.
Lees meer

Nieuwe TV over de betonwapening: meting en buigdoorns

Het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken uit gewapend beton is vaak heel complex omdat men hiervoor tal van documenten moet raadplegen, zoals de Eurocode 2 (NBN EN 1992) voor de dimensionering, de norm NBN EN 13670 voor de uitvoering, de norm NBN EN 10080 voor de betonstaalkarakteristieken, de norm NBN EN ISO 3766 voor de tekenwijze van de betonwapening ... Bovendien wordt het merendeel van deze normen aangevuld met een nationale bijlage die zich toespitst op het gebruik in België. Men stelt echter vast dat deze documenten vaak nog niet genoeg gekend zijn, hoewel ze dikwijls verplicht worden door de bestekteksten.
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord

Dit artikel bespreekt de belangrijkste punten omtrent de brandveiligheid van hellende daken aan de hand van de vragen die ons regelmatig voorgelegd worden en vormt een aanvulling op de desbetreffende informatie uit de TV 251. De antwoorden zijn gebaseerd op de voorschriften voor nieuwe gebouwen uit het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen inzake brandpreventie’. De in dit artikel vermelde voorschriften zijn echter niet van toepassing op de daken van eengezinswoningen, die niet onderhevig zijn aan brandveiligheidseisen.
Lees meer

TC Dichtingswerken

Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken

Wanneer men geconfronteerd wordt met vocht in platte daken, wordt er vaak in eerste instantie gedacht aan infiltraties (zie de WTCB-Dossiers 2016/4.6). Aan de onderzijde van platte daken kunnen echter ook vochtproblemen optreden die geen verband houden met regenweer. In voorkomend geval is condensatie veelal de boosdoener. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het verschijnsel van omgekeerde condensatie en op de manieren waarop men de hierdoor teweeggebrachte problemen in warme platte daken kan vermijden.
Lees meer

TC Schrijnwerken

Brandveiligheid van houten terrassen op platte daken

Dit artikel gaat dieper in op de geldende eisen inzake het brandgedrag van dakbedekkingen en meer in het bijzonder van op daken geplaatste houten terrassen bij een externe brand. In het kader van het onderzoeksproject Do-It Houtbouw werd er een proefprogramma uitgevoerd om te bepalen of de plaatsing van een houten terras op een plat dak een negatieve invloed heeft op de prestaties van dit dak bij blootstelling aan een externe brand. Dit artikel bespreekt de oplossingen die toelaten om aan de voorschriften te voldoen en die in de loop van dit proefprogramma gevalideerd werden. Dit gebeurde in samenwerking met de onderneming Thomas & Piron, die de proefstukken aangeleverd heeft.
Lees meer

TC Glaswerken

Spontane glasbreuk door NiS-insluitingen

De afdeling Technisch advies van het WTCB wordt wel eens geconfronteerd met schadegevallen door spontane glasbreuk bij geharde beglazingen. Dit fenomeen is te wijten aan nikkelsulfide-insluitingen (NiS-insluitingen) in de beglazing. Hoewel het niet mogelijk is om dit schaderisico volledig te vermijden, kan het wel sterk beperkt worden met behulp van het heat soak-procedé.
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

ETICS en de brandveiligheid van gevels

Dit artikel geeft een kort overzicht van de geldende eisen inzake de brandveiligheid van gevels. Hierbij wordt er ook dieper ingegaan op de eisen en de bijkomende constructieve maatregelen ter beperking van het risico op brandoverslag via de gevels voor het bijzondere geval van buitengevelisolatiesystemen met pleisterwerk, ook wel ETICS genoemd. Er heerst tegenwoordig heel wat discussie over deze maatregelen binnen een werkgroep van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing.
Lees meer

In de kijker

CPRO-ON-WEB: de ideale tool voor uw prijsoffertes

Een correcte offerte opstellen is een belangrijke taak van de aannemer. Met CPRO-ON-WEB kan u offertes, vorderingsstaten en facturen opmaken voor al uw bouwprojecten. Deze tool biedt u dus de luxe om alles in één programma op te maken, waardoor u uw projecten snel en eenvoudig kan opvolgen van offerte tot oplevering.
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen – TC Steen en marmer

Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen

De term inloopdouche dekt alle douches zonder drempel of met een drempel met zeer beperkte hoogte (max. 2 cm). De ondergrond bestaat doorgaans uit een dekvloer, betegelbare bouwplaten of een geprefabriceerde douchebak. Dergelijke douches hebben definitief hun plaats veroverd in de moderne badkamer. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de manier waarop de waterdichting ervan tot stand gebracht moet worden.
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen

Rekenblad voor de beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie

De ‘Design for all’-aanpak streeft naar een maximale toegankelijkheid van gebouwen. Hieronder valt ook de toegankelijkheid van visuele informatie (zie afbeeldingen 1 en 2). In dit artikel wordt een door het WTCB uitgewerkte rekentool voorgesteld die ondersteuning biedt bij de beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie (waaronder beletteringen).
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

De invloed van ventilatie op het E-peil: vernieuwde EPB-rekenmethode

Gebouwen worden steeds energie-efficiënter. En dat is maar goed ook, aangezien de gewestelijke eisen met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (EPB) alsmaar strenger worden. Teneinde een goede luchtkwaliteit te verzekeren, is er echter ook een performante ventilatie-installatie vereist. De energie-impact van de ventilatiesystemen wordt steeds belangrijker ten opzichte van de andere energieprestatieparameters (isolatie, luchtdichtheid …). Ventilatie speelt dan ook een cruciale rol in het verlagen van het E-peil (*). Dit artikel gaat dieper in op de aanpassingen die in deze context doorgevoerd werden in de EPB-rekenmethode.
Lees meer

TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Legionella: nog steeds een probleem in onze waterinstallaties

Hoewel de beschikbaarheid van proper en drinkbaar stromend water in onze gebouwen door iedereen als vanzelfsprekend beschouwd wordt, kan het toch voorkomen dat de kwaliteit van het water niet goed en zelfs ziek­makend is. Dit kan te wijten zijn aan de legionellabacterie (zie de WTCB-Dossiers 2009/2.13), een ziekteverwekker die vooral bij zwakkere personen aanleiding kan geven tot longontstekingen. Dit artikel brengt een aantal te weinig gekende aandachtspunten in herinnering, die meer in detail beschreven werden in de Infofiche 38.
Lees meer

TC Hygrothermie

Dampopen wanden: een alternatief voor ventilatie?

Doordat bepaalde wandopbouwen ‘ademend’ of dampopen zijn, zouden zij onder meer een gezond binnenklimaat kunnen waarborgen door het vochtgehalte in het gebouw te regelen. Maar hoeveel vocht kunnen zij afvoeren in vergelijking met de vochtoverdracht door ventilatie of door luchtdichtheidsgebreken?
Lees meer

TC Akoestiek

Flankerende geluidstransmissie bij het bouwen met CLT

De toepassing van wanden en vloeren uit Cross Laminated Timber (CLT, d.i. een houtbouwproduct dat samengesteld is uit minstens drie lagen verlijmde en/of vernagelde houten planken) wint alsmaar meer aan belangstelling. Dit product heeft immers tal van voordelen te bieden, zoals een snelle en eenvoudige uitvoering, het uitzicht van een natuurlijk houten materiaal en een relatief grote vrijheid voor de ontwerper. Deze vloeren en wanden dienen echter zorgvuldig opgebouwd te worden, vermits een traditionele assemblage van de panelen een aanzienlijke flankerende geluidstransmissie met zich meebrengt. Dit artikel gaat dieper in op deze problematiek en bespreekt enkele mogelijke oplossingen hiervoor.
Lees meer

TC BIM & ICT

3D-scanning ten dienste van de aannemer

Recente technologieën maken het mogelijk om een gebouw en zijn omgeving in hoge resolutie te scannen, met andere woorden om automatisch een 3D-model te genereren dat de relevante zones op een realistische en getrouwe manier weergeeft. Wanneer het project bestaande infrastructuren betreft, vormen de 3D-digitaliseringsmethoden dus een belangrijk hulpmiddel tijdens de modelleringsfase. Dit artikel gaat dieper in op de verschillende technieken en oplossingen die in deze context toegepast kunnen worden.
Lees meer

TC Beheer

Opticost: naar een optimalisatie van de bouwkosten

Het door Wallonië gesubsidieerde onderzoeksproject Opticost heeft als doel om enerzijds de technische aspecten te bestuderen die een invloed zouden kunnen hebben op de bouwkosten, en anderzijds de organisatorische aspecten te onderzoeken die de werkingskosten van de onderneming zouden kunnen verminderen.
Lees meer