Track-and-trace en tijdregistratie

Gelet op het feit dat werknemers in de bouwsector vaak op verschillende locaties actief zijn, kunnen track-and-trace- en tijdregistratiesystemen een belangrijk hulpmiddel zijn om:
  • personeel en materieel in real time te lokaliseren en dringende taken vanuit het kantoor aan de werknemers die op verplaatsing zijn, door te geven
  • de afgelegde routes en het aantal gereden kilometers te registreren. Zo hoeft men het aantal kilometers niet meer apart uit te rekenen en over te typen (met kans op fouten), waardoor de correcte berekening van de mobiliteitspremies gegarandeerd is
  • het tijdstip van aankomst/vertrek te registreren en het aantal gewerkte uren te bepalen
  • de betaling van de lonen snel en correct voor te bereiden. In plaats van de handgeschreven briefjes, waarop de werknemer het aantal gewerkte uren noteert, te verzamelen, na te kijken en over te typen
  • de tijdsbesteding per activiteit op te volgen. Door de gepresteerde uren per type activiteit te registreren, kunnen de rendementen geanalyseerd worden. Men kan deze gegevens gebruiken bij de opmaak van offertes voor toekomstige projecten
  • de aanwezigheidsregistratie op grote werven (check-in-at-work) te automatiseren. Indien het systeem correct ingesteld is, weet het track-and-trace-systeem wanneer een voertuig zich op een meldingsplichtige werf bevindt. Wanneer de werknemer in het voertuig met zijn badge het begin van zijn werkuren registreert, wordt hij automatisch op de werf aangemeld.


Hoeveel investeren?

De prijs van een track-and-trace-systeem is grotendeels afhankelijk van de gewenste functionaliteiten en bestaat uit een vaste aankoopprijs en een maandabonnement per ‘apparaat’ dat uitgerust is met een zender (auto’s, bouwplaatsvoertuigen en -materialen …). Gespreid over vijf gebruiks-jaren, bedraagt de jaarlijkse kost ongeveer € 350 per apparaat. Op de site www.triple-T.be vindt u een rekenmodule om de voordelen van een track-and-trace-systeem te kwantificeren en de terugverdientijd te simuleren. Vaak zien we dat kmo’s de investering in twee à drie jaar kunnen terugverdienen.

Met ons track-and-trace-systeem volgen we het aantal gewerkte uren sneller en correcter op. Hierdoor kunnen we de lonen tijdig en correct uitbetalen. Hetzelfde geldt voor de registratie van de gereden kilometers en de bijhorende mobiliteits-premies. Via een koppeling met ons ERP-pakket detecteren we afwijkingen ten opzichte van het aantal voorziene werkuren. Af en toe gebruiken we het systeem om te kijken wie zich op welke locatie bevindt. Zo bepalen we bij dringende interventies wie we naar een andere locatie kunnen sturen.Nic Hauchecorne, Borcalor
Een kmo met 14 personeelsleden, uit Bornem gespecialiseerd in HVAC-projecten.