WTCB-Contact nr. 53 (1-2017)

pdf WTCB-Contact nr. 53 (1-2017)

De 4e industriële revolutie: digitale technologieën ten dienste van onze beroepen

De 4e industriële revolutie of ‘Industrie 4.0’ berust op een nieuwe manier om de productie te organiseren. De onderling verbonden technologieën en het internet der dingen vormen de spil van deze revolutie. De technologie stelt zich met andere woorden meer dan ooit ten dienste van de bouwsector. Ze verdient dus zeker onze aandacht, al moet de technologische vooruitgang steeds nauwkeurig opgevolgd worden. Dit is precies de rol van het Technische Comité BIM & ICT .
Lees meer

Informatie-uitwisseling

ICT ten dienste van de aannemer

Een efficiënte informatie-uitwisseling is onmisbaar voor de goede werking van een bouwbedrijf en het beheer van het bouwproces. De informatie- en communicatietechnologieën (ICT) bieden steeds meer mogelijkheden om op een efficiënte manier te communiceren met de partners. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende communicatiemogelijkheden .
Lees meer

Een klare kijk op BIM

BIM is een nieuwe manier van werken die zowel op nationaal als op internationaal niveau een groeiend succes kent. Zo passen alsmaar meer grote én kleine bedrijven BIM toe in hun bouwprojecten. Maar wat is BIM nu precies? In dit artikel proberen we deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden .
Lees meer

Bouwprocessen

De verschillende bouwprocessen

De organisatie van een project of een werf kan opgesplitst worden in verschillende processen overeenkomstig de stappen waarin een bouwplaats uitgevoerd wordt. Zo onderscheiden we de opmaak van de prijsofferte, de bestelling door de klant, de werfvoorbereiding, de aankoop van de materialen, de uitvoering en het einde van de werken .
Lees meer

Uitdagingen

Wacht niet langer met digitaliseren

De laatste jaren werd er vaak een beroep gedaan op de bouwsector om via innovatie antwoorden te vinden op de maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Zowel op het vlak van bouwen als renoveren zijn er tegenwoordig heel wat veranderingen en nieuwe verplichtingen. Dankzij BIM en de digitale technologieën liggen de mogelijkheden om te blijven innoveren binnen ieders bereik .
Lees meer

Bestaande tools

Een overzicht van enkele bestaande tools op het internet

Naast de tools die het WTCB aanbiedt, bestaan er nog talloze andere digitale tools die de aannemers kunnen helpen bij de uitvoering van hun werkzaamheden tijdens de verschillende fasen van het bouwproces. In dit artikel bespreken we twee oplossingen die reeds door tal van kleine ondernemingen gebruikt worden .
Lees meer

Enkele beschikbare tools op de WTCB-website

Het WTCB biedt bedrijven meerdere digitale tools aan die hen kunnen helpen tijdens de verschillende fasen van het bouwproces. In dit artikel stellen we er u enkele voor, maar vooral onze website is een ware goudmijn voor wie meer wil ontdekken .
Lees meer

Digitaal tijdperk

Industrie 4.0: experten aan het woord

Om de bouwsector goed te kunnen bijstaan bij de digitale veranderingen, moet het WTCB luisteren naar de noden en vragen uit de praktijk. Het panelgesprek op het evenement HORIZON 2020 op 23 november 2016 is hiervan een mooi voorbeeld. De interactie tussen een publiek van bouwprofessionelen en enkele experten op het vlak van BIM en ICT bracht interessante inzichten naar voren .
Lees meer

Offerte + bestelling

Een offerte opmaken met behulp van een webshop

Een offerte opstellen met de meest actuele prijzen is niet altijd even eenvoudig. Er zijn verschillende manieren om deze prijzen te achterhalen, afhankelijk van de middelen en de tijd die er voorhanden zijn. In eerste instantie kan men ze opzoeken in lijsten, catalogi of facturen. Indien dat niet de gewenste informatie oplevert, kan men informatie inwinnen bij de leveranciers zelf. Als deze niet tijdig reageren, kan men ook een inschatting maken op basis van eerdere prijzen of vergelijkbare producten. Dit is echter arbeidsintensief, tijdrovend en biedt geen garantie op succes. Gelukkig bestaan er ook nog andere performantere technieken .
Lees meer

Informaticatoepassingen om de kostprijs te berekenen

Informaticatoepassingen worden ingezet om gedetailleerde kostprijsberekeningen op te stellen en op die manier noodzakelijke inzichten te verwerven en het bedrijf uit te bouwen tot een blijvend competitieve onderneming .
Lees meer

BIM bij de offerte en de bestelling

Ondanks het feit dat BIM een goede en vroege samenwerking vraagt, verschijnt de aannemer gewoonlijk pas op het toneel in de offerte- en bestellingsfase. In dit stadium dient hij zijn prijs op te maken voor het voorgestelde ontwerp en eventuele varianten aan te reiken. BIM kan hierbij een handig hulpmiddel vormen .
Lees meer

Voorbereiding + aankoop

Eenvoudiger aankopen dankzij de digitalisering

Het gebruik van de juiste software kan een grote hulp zijn bij de voorbereiding van het project, zeker indien men te maken heeft met een twijfelende klant. Door alles in een softwaretool te gieten, heeft de aannemer de vrijheid om aanpassingen door te voeren wanneer hij of de klant het wenst .
Lees meer

De activiteiten beter organiseren met een digitale planning

Met een digitale planning maakt men een dynamisch, elastisch model van de uit te voeren activiteiten. De gevolgen van wijzigingen worden automatisch getransponeerd naar het model .
Lees meer

BIM bij de werfvoorbereiding en de aankoop

Tijdens de werfvoorbereiding en de aankoop kan BIM van pas komen om hoeveelheden af te leiden en kwalitatieve uitvoeringsplannen op te stellen. Daarnaast laat het zich ook gemakkelijk combineren met planning, prefabricage en digitale hulpmiddelen .
Lees meer

Uitvoering + einde van de werken

Track-and-trace en tijdregistratie

Gelet op het feit dat werknemers in de bouwsector vaak op verschillende locaties actief zijn, kunnen track-and-trace- en tijdregistratiesystemen een belangrijk hulpmiddel zijn .
Lees meer

Digitale hulpmiddelen om werven op te volgen

Niet alle projecten lopen altijd van een leien dakje. Met de hand geschreven opmerkingen formuleren, verwerken en opvolgen is lastig en het vergt uren tijd om alle gegevens in te voeren op kantoor en te delen met de betrokkenen .
Lees meer

BIM bij de uitvoering en aan het einde van de werken

Het gebruik van BIM heeft voor de aannemer een aantal belangrijke voordelen te bieden tijdens de uitvoeringsfase en dit, niet alleen op de bouwplaats zelf, maar ook voor wat de opvolging van de werken, de planning en het budget betreft. Ook wanneer de werken ten einde zijn, kan BIM nog goed van pas komen bij de opstelling van as-built-gegevens en het gebouwbeheer .
Lees meer

BIM voor iedereen

Het Technische Comité BIM & ICT staat paraat

Er bestaat vandaag de dag geen enkele twijfel meer over het nut van de digitale technologieën in de bouwsector en dit, ongeacht de rol van het bedrijf of zijn omvang. Deze ingrijpende verandering belangt iedereen aan .
Lees meer