WTCB-Contact nr. 48 (4-2015)

pdf WTCB-Contact nr. 48 (4-2015)

Actualiteit - Evenementen

Schijnwerpers op het nieuwe Technische Comité ‘BIM & ICT’

Er heerst tegenwoordig heel wat opwinding over de digitalisering van de bouwsector. Het BIM-proces (Building Information Model / Modelling / Management) draagt hiertoe bij doordat het de manier van ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen drastisch omgooit. Bij dit model volgen de projectpartners een gezamenlijke, geïntegreerde aanpak die de samenstellende onderdelen van een gebouw en hun eigenschappen met elkaar in verband brengt. Dit stelt de gebruikers niet alleen in staat om de uitwerking en de uitvoering van hun projecten te versnellen, maar ook om de bouw- en beheerskosten te verlagen .
Lees meer

TC Ruwbouw en algemene aanneming

Specificatie van een beton voor diepwanden

In januari 2014 is er een herziening verschenen van de Europese norm NBN EN 206-1 met betrekking tot de specificatie, de eigenschappen, de vervaardiging en de conformiteit van beton. In vergelijking met zijn vorige versie uit 2001, bevat deze herziene norm NBN EN 206 enkele bijkomende eisen voor het beton dat bestemd is voor speciale geotechnische werkzaamheden .
Lees meer

Geprefabriceerd metselwerk

Hoewel de meeste metselwerkwanden in de regel nog op traditionele wijze op de bouwplaats opgetrokken worden, wendt men tegenwoordig ook steeds vaker hun geprefabriceerde tegenhangers aan. Het gebruik hiervan heeft immers tal van voordelen te bieden. Zo laat het onder meer toe om de bouwsnelheid te verhogen. Bovendien worden deze muren in een binnenomgeving gefabriceerd, waardoor de productie niet beïnvloed wordt door de weersomstandigheden .
Lees meer

Casestudy geotechniek: monitoring van de Oosterweelproefput

Teneinde een antwoord te kunnen bieden op het fileprobleem rond Antwerpen, heeft de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) het plan opgevat om de ring te sluiten door de aanleg van de Oosterweelverbinding. Met het oog op de beoordeling van de technische haalbaarheid van de op tafel liggende plannen heeft de BAM – in samenwerking met het studiebureau RoTS – recentelijk twee grootschalige proefcampagnes uitgevoerd. Aan de hand van de aldus verworven informatie is het mogelijk om het ontwerp en de uitvoering van de Oosterweelverbinding gerichter en dus meer economisch te laten verlopen .
Lees meer

TC Dakbedekkingen

Welke beglazing voor een dakvenster?

Bij het kiezen van een dakvenster moeten er tal van criteria in aanmerking genomen worden: licht, energie, comfort, akoestiek, eigengewicht, wind- en sneeuwbelastingen, veiligheid ... Wat is de beste keuze op het gebied van energie en comfort? Dubbele of drievoudige beglazing? Met of zonder zonnewering? Met buiten- of binnenzonnewering? Met automatische of manuele bediening?Lees meer

TC Dichtingswerken

Het platte dak: herziening van de TV 215

De TV 215 ‘Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud’ vormt een referentiewerk ter zake. Het is bovendien een van de meest gedownloade documenten op onze website. Maar staat dit document – gelet op het feit dat het anno 2000 gepubliceerd werd – nog steeds op punt? Uit het grote aantal up te daten punten bleek dat de tijd rijp was voor een herziening. Een 25 leden tellende werkgroep, die per thema onderverdeeld werd in subgroepen, legt zich hier momenteel op toe. In dit artikel volgt een overzicht van de voornaamste evoluties en de reeds gerealiseerde werken .
Lees meer

TC Schrijnwerken

Wanden bestaande uit platen op houtbasis: invloed op de luchtdichtheid en de duurzaamheid ervan

De vorige WTCB-Contact bevatte een artikel omtrent het luchtdicht maken van wanden door middel van een membraan (zie ook de WTCB-Dossiers 2015/3.8). Het voorliggende artikel bespreekt op zijn beurt een andere techniek die gebaseerd is op het gebruik van platen op houtbasis met luchtdicht afgewerkte aansluitingen .
Lees meer

TC Schrijnwerken – TC Glaswerken

Duurzaamheid van houten vensters met hoge energieprestaties

Dit artikel behandelt de verschillende aandachtspunten die in aanmerking genomen moeten worden om de duurzaamheid van vensters met hoge energieprestaties te kunnen garanderen. Er worden eveneens enkele resultaten van het door het Waalse Gewest (DG 06) gefinancierde DuraPerf-onderzoek besproken .
Lees meer

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken – TC Steen en marmer
– TC Harde muur- en vloerbekledingen

ETICS met harde bekledingen

Samengestelde systemen bestaande uit in situ verlijmde harde bekledingen op een buitenisolatie (ETICS met harde bekledingen) kennen een groeiend succes (zie de WTCB-Dossiers 2011/4.11). Het WTCB is op vraag van verschillende Technische Comités van start gegaan met een aantal studies en onderzoeken om de prestaties van deze systemen in kaart te brengen en bij te dragen aan de opstelling van een referentiedocument omtrent de aan het systeem en zijn onderdelen te stellen prestatie-eisen en de ontwerp- en uitvoeringsaanbevelingen. Dit artikel stelt een deel van de onderzoeksresultaten voor onder de vorm van aanbevelingen .
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen

Ontkoppelingssystemen voor tegelvloeren

Tegenwoordig wordt er in een vloeropbouw tussen de ondergrond en de tegels alsmaar vaker gebruikgemaakt van systemen voor ontkoppeling, scheuroverbrugging, spanningsverdeling, akoestische of thermische verbetering, drainage en/of waterdichting. Deze systemen zouden het immers mogelijk moeten maken om het aantal schadegevallen te reduceren en – aangezien men voor het aanbrengen van de afwerkingslaag volgens de fabrikanten niet hoeft te wachten tot de krimp van de dekvloer volledig achter de rug is – de totale bouwduur te verkorten .
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen – TC Hygrothermie

Kunnen verven het thermische comfort verbeteren?

De laatste jaren zijn er talloze nieuwe, zogezegd lichtweerkaatsende, isolerende, condensatiewerende of lage-emissiviteitsverven op de markt verschenen. Teneinde de werkelijke prestaties van deze nieuwe verven na te gaan, werden er verschillende numerieke simulaties uitgevoerd op reproducties van bestaande constructies of gebouwen. Dit artikel bespreekt de belangrijkste resultaten van dit onderzoek .
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Berekening van de warmteverliezen: vervanging van de norm NBN B 62-003 door de norm NBN EN 12831

De norm NBN B 62-003 met betrekking tot de berekening van de warmteverliezen van gebouwen, die nodig is voor de dimensionering van verwarmingsinstallaties, heeft na bijna dertig jaar plaats geruimd voor de uit 2003 daterende Europese norm NBN EN 12831 en zijn in juni 2015 gepubliceerde Nationale Bijlage .
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling – TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Warmteterugwinning uit afvalwater

Teneinde tegen het jaar 2020 het doel van de bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB of Nearly Zero Energy Buildings) te bereiken, is de jacht op energieverspilling geopend. Sanitair warm water (SWW) wordt doorgaans opgewarmd tot 60 °C en wordt na gebruik rechtstreeks naar de riolering afgevoerd, met alle warmteverliezen van dien. Warmteterugwinningssystemen voor douches kunnen in deze context een nuttige oplossing vormen. Hoewel de toepassing van deze systemen al wijd verspreid is in het buitenland, worden ze in België nog steeds niet of zelden gebruikt .
Lees meer

TC Beheer

ISO 9001 versie 2015: continue verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem

De norm ISO 9001 is met haar tot op heden meer dan 1,2 miljoen toegekende certificaten wereldwijd het meest gebruikte middel om een organisatie in goede banen te leiden. Zij biedt immers een kader voor continue verbetering en zorgt ervoor dat er op een aangepaste en efficiënte manier aan de behoeften van de klanten beantwoord wordt .
Lees meer