Nieuwe rekenmodellen voor isolerende beglazing

De NBN S 23-002 (addendum 1) is de huidige referentienorm voor de berekening van glas en dateert van 2007. In de recentelijk goedgekeurde Europese ontwerpnorm prEN 16612 worden er een aantal nieuwe rekenmodellen voor op vier zijden opgelegde beglazingen en gelaagd glas voorgesteld. De Belgische glassector achtte het eveneens noodzakelijk om een nationale bijlage (ANB) ter aanvulling van de Europese norm en het WTCB-Rapport nr. 11 op te stellen.
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van twee nieuwe normen: de NBN S 23-002-2, waarin de rekenprincipes in detail besproken worden, en de NBN S 23-002-3, waarin een aantal predimensioneringstabellen voor aan de wind blootgestelde gevelbeglazingen opgenomen zijn. Dit artikel heeft tot doel om een predimensioneringstabel voor isolerende dubbele gevelbeglazingen aan te reiken. In de lange versie van dit artikel zal de dimensioneringsmethode verder uit de doeken gedaan worden en zullen er ook predimensioneringstabellen voor andere situaties opgenomen zijn.

Toepassingsvoorbeeld

Rechthoekige op vier zijden opgelegde beglazing
Voor dit toepassingsvoorbeeld ging onze keuze uit naar verschillende opbouwen met een dubbele op vier zijden opgelegde gevelbeglazing. Voor deze situaties wordt er in de rekenmethode rekening gehouden met de volgende belastingen:
  • de volgens de norm NBN EN 1991-1-4 en zijn nationale bijlage berekende windbelasting (zie WTCB-Dossier 2010/4.3)
  • de luchtdrukverschillen binnen de gasspouw.
De gegevens uit tabel B laten toe om het risico op glasbreuk uit te sluiten en de vervorming van de glasbladen te beperken tot 1/200 van de overspanning. De eigenfrequentie van de beglazing moet bovendien lager zijn dan 5 Hz.

In tabel A zijn de maximale gebouwhoogtes voor de in tabel B beschouwde beglazingen bij afwezigheid van hindernissen (bv. aanwezigheid van een hoog naburig gebouw) aangegeven. De hoogtes zijn bewust beperkt tot 30 m in ruwheidscategorie IV (stad), tot 21 m in categorie III (voorstedelijke zone – bos) en tot 8 à 16 m in categorie II (zone met lage vegetatie). Deze situaties stemmen immers overeen met de winddrukken vanaf dewelke het aanbevolen is om een gedetailleerde analyse van de projectvoorwaarden uit te voeren.

In tabel B is de dikte van de glasbladen (in mm) van buiten naar binnen toe opgenomen. Het gaat hier om een rechthoekige op vier zijden opgelegde beglazing, waarbij 'a' de korte zijde en 'b' de lange zijde voorstelt.

A | Maximale gebouwhoogtes voor de in tabel B beschouwde beglazingen
Ruwheidscategorieën Referentiewindsnelheid vb0 [m/s]
26 25 24 23
Referentiehoogte (ze) tot …
0 Kuststreek 3 m - - -
I Platteland 4 m 5 m 8 m 11 m
II Zone met lage vegetatie 8 m 11 m 15 m 16 m
III Voorstedelijke zone – bos 21 m 21 m 21 m 21 m
IV Stad 30 m 30 m 30 m 30 m

B | Predimensionering van een dubbele gevelbeglazing
b/a
[m]
a [m]
0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
1,00 4+4 4+4 4+4 4+4 5+4 5+5 5+5 6+5 6+6
1,10 4+4 4+4 4+4 5+4 5+4 5+5 6+5 6+6 8+5
1,20 4+4 4+4 4+4 5+4 5+5 6+5 6+6 6+6 8+5
1,30 4+4 4+4 5+4 5+5 6+4 6+5 6+6 8+5 8+5
1,40 4+4 4+4 5+4 5+5 6+5 6+6 8+5 8+5 8+6
1,50 4+4 5+4 5+4 5+5 6+5 6+6 8+5 8+6 8+8
1,60 4+4 5+4 5+5 6+4 6+6 8+5 8+5 8+6 8+8
1,70 4+4 5+4 5+5 6+5 6+6 8+5 8+5 8+8 8+8

We beschouwen bij wijze van voorbeeld een dubbele beglazing van 1,20 m breed en 1,60 m hoog die aangebracht is in een gevel van een in het centrum van Brussel gelegen gebouw van 20 m hoog:
  • controle van de toepasbaarheid van de tabel: de ligging van het gebouw laat toe om de referentiewindsnelheid te bepalen, hetzij 25 m/s voor Brussel. In een grote stad is de ruwheidscategorie gewoonlijk III of IV. In deze omstandigheden is tabel B respectievelijk geldig voor gebouwen met een hoogte tot 21 en 30 m
  • bepaling van de opbouw van de isolerende beglazing: de afmeting 'a' bedraagt 1,20 m, terwijl de verhouding 'b/a' gelijk is aan 1,33. Aan de hand van tabel B kan men afleiden dat elk van de glasbladen een dikte van 6 mm moet hebben.Volledig artikel


E. Dupont, ing., adjunct-diensthoofd, dienst Specificaties, WTCB
V. Detremmerie, ir., laboratoriumhoofd, laboratorium Dak- en gevelelementen, WTCB
L. Lassoie, ing., adjunct-departementshoofd, departement Communicatie en beheer, WTCB