WTCB-Contact nr. 41 (1-2014)

pdf WTCB-Contact nr. 41 (1-2014)

Speciale uitgave: nieuwe eisen ... nieuwe risico's!

Een scharniermoment voor de bouwpathologie?

Bouwpathologie als hefboom voor innovatie. We hebben het geluk om tegenwoordig nog talloze historische gebouwen te mogen bewonderen die de tand des tijds hebben doorstaan. Het is dan ook volkomen terecht dat volkeren zoals de Romeinen geprezen worden voor hun bouwtechnische kennis en organisatietalent. Na het lezen van deze WTCB-Contact zal blijken dat deze vaardigheden meer dan ooit actueel zijn en dus cruciaal blijven voor het welslagen van hedendaagse bouwwerken.
Lees meer

Groter, dunner of gezonder: wat zijn de gevolgen voor de aannemer?

De huidige tendensen en modetrends spoorden de sector aan om steeds grotere maar ook dunnere harde vloerbekledings-producten te produceren. Indien men bij de plaatsing van deze producten echter geen rekening houdt met de specifieke eisen voor de toleranties en de verlijmings- of uitvoeringstermijnen, kan men te maken krijgen met een plaatselijk loskomende en/of hol klinkende harde-vloerbekleding. Het is dan ook raadzaam om bij de toepassing van dergelijke producten een beroep te doen op gekwalificeerde vakmannen en te zorgen voor een goede planning en coördinatie van de werken om de juiste drogingstermijnen te garanderen. De evolutie in de regelgevingen kunnen ook bepaalde gewoontes wijzigen. Zo maakt men bijvoorbeeld vaker gebruik van verven met een zogenaamd 'verminderd VOS-gehalte' die gepaard kunnen gaan met toepassingsproblemen.
Lees meer

Gebruik van regenwater in gebouwen

De bewustwording dat het hemelwater, zowel op openbaar als op privédomein, optimaal beheerd dient te worden, resulteert steeds meer in het nuttige gebruik van regenwater. Voor deze toepassing moet het water echter van voldoende hoge kwaliteit zijn, hetgeen enkel verzekerd kan worden door een goed ontworpen opslag- en verdeelsysteem. Hierbij vormen onder andere de aanwezigheid van filters en een vlottende aanzuiging alsook een regelmatig onderhoud belangrijke aandachtspunten.
Lees meer

Tussen ruwbouw en afwerking: evolutie van de materialen en hun karakteristieken

Eenmaal de ruwbouw- en isolatiewerkzaamheden achter de rug zijn, gaat de aandacht naar de afwerking van de binnenruimten. Doorgaans is het – om verschillende redenen (luchtdichtheid, thermische en akoestische isolatie, toleranties …) – echter onmogelijk om rechtstreeks een afwerkingslaag aan te brengen op de ruwbouwelementen en moeten er aangepaste tussenlagen voorzien worden (bv. een dekvloer of bepleistering). De wijzigingen in het bouwproces onder invloed van de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en de steeds strenger wordende reglementeringen oefenen bovendien een invloed uit op de karakteristieken en de uitvoering van deze tussenlagen en brengen in sommige gevallen ook nieuwe vormen van pathologie met zich mee.
Lees meer

Vochtproblemen aan de aansluiting van het schrijnwerk op de ruwbouw

Ook voor de schrijnwerker en glaswerker brengen de recente evoluties in het bouwproces nieuwe vormen van bouwpathologie met zich mee. We gaan in dit artikel dieper in op de vochtrisico's en problemen met de krachtoverbrenging die zich kunnen voordoen ter hoogte van de aansluiting van het schrijnwerk op de ruwbouw. De ervaring op de bouwplaats leert ons immers dat deze problemen vermeden kunnen worden indien men rekening houdt met een aantal principes.
Lees meer

Waterdichte en goed geïsoleerde muurvoeten: toegankelijk voor iedereen

Door de toenemende thermische prestatie-eisen die opgelegd worden aan gebouwen, past men alsmaar grotere isolatiediktes toe in de vloeren en spouwmuren. Hierdoor ontstaan er echter hoogteverschillen die de toegankelijkheid in het gedrang kunnen brengen. Om hieraan te verhelpen, streeft men vaak een zo klein mogelijk hoogteverschil na tussen de binnen- en de buitenverharding. Dit kan op zijn beurt aanleiding geven tot vochtproblemen. In dit artikel wordt toegelicht hoe men waterinfiltraties kan voorkomen, zonder in te boeten aan toegankelijkheid.
Lees meer

Nieuwe aandachtspunten voor ETICS

Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie kiezen ontwerpers voor thermisch performantere wandsamenstellingen met steeds dikkere isolatielagen. In de praktijk stellen we dan ook vast dat naast klassieke wandopbouwen met een geïsoleerde spouw en hout-skeletbouwwanden ook steeds vaker wandopbouwen met pleisterwerk op een dikke isolatielaag gebruikt worden (ETICS).
Lees meer

Leveren moderne stookketels die minder verbruiken en compacter zijn ook minder problemen op?

De afgelopen jaren zijn de stookketels van de nieuwe generatie een stuk rendabeler en compacter geworden. Deze evolutie ging echter gepaard met een toename van bepaalde problemen die vroeger zelden of nooit de kop opstaken. In dit artikel gaan we dieper in op twee schadegevallen die onderzocht werden naar aanleiding van de vervanging van een oude atmosferische stookketel door een nieuwe condensatieketel met een gesloten verbrandingskring.
Lees meer