WTCB-Contact nr. 38 (2-2013)

pdf WTCB-Contact nr. 38 (2-2013)

Actualiteit - Evenementen

Uw dagelijkse zorgen zijn ook de onze

In het vorige nummer van de WTCB-Contact heeft u twee nieuwigheden kunnen ontdekken: onze nieuwe huisstijl en het thema van 2013, houtbouw. Het eerste nummer van een nieuw jaar staat steeds in het teken van een bepaald thema, zo ook in 2012 met luchtdichtheid. Even een terugblik op hoe dat jaar verlopen is naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag. Laten we hopen dat we onderstaande resultaten dit jaar kunnen evenaren of, waarom niet, verbeteren.
Lees meer

TC Ruwbouw

Kan een CPF-liner de levensduur van een betonconstructie verlengen?

Vanuit de burgerlijke bouwkunde en vooral vanuit de nucleaire sector klinkt steeds luider de vraag om zeer duurzame betonstructuren te ontwikkelen die uitermate bestand zijn tegen de tand des tijds. Controled Permeable Formwork Liners, of kortweg CPF-liners, kunnen mogelijk een deel van het antwoord bieden op deze vraag. In het kader van R&D voor de berging van nucleair afval van categorie A (1) werd de invloed van een dergelijke liner op een reële constructie nagegaan door NIRAS (2) in samenwerking met het WTCB.
Lees meer

Duurzaamheid van de rolbanen van bezinktanks

30 % van alle 700 openbare waterzuiveringsstations in België werd tijdens de laatste 15 jaar opgericht. Deze waterzuiveringsstations vormen, samen met hun bijgebouwen en -constructies (zoals opvangbekkens), een vakgebied van de burgerlijke bouwkunde waarin beton een belangrijke rol speelt.
Lees meer

TC Hygrothermie

Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren: systemen en dimensionering

In het eerste deel van deze artikelreeks (WTCB-Dossiers 2012/4.16) kwamen de haalbaarheid van deze isolatietechniek aan bod en de hygrothermische problemen die ermee gepaard kunnen gaan. In dit tweede deel geven we een stappenplan voor de uitvoering van de isolatiewerken evenals een overzicht van de bestaande systemen voor isolatie langs de binnenzijde en aanbevelingen voor de hygrothermische dimensionering ervan.
Lees meer

TC Dakbedekkingen & TC Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties

Afvoeropeningen voor hemelwater

Het WTCB bereidt een Technische Voorlichting voor over het ontwerp en de dimensionering van hemelwaterafvoerinstallaties volgens de norm NBN EN 12056-3 uit 2000. In dit artikel vergelijken we de dimensionering van een afvoeropening op een plat dak en in een hanggoot volgens deze norm met een dimensionering volgens de courant gebruikte rekenregel uit 1955 (1 cm²/m²).
Lees meer

TC Dichtingswerken

Vloeibare afdichtingen op warme daken

Vloeibare dakafdichtingen (LARWK's of Liquid Applied Roof Waterproofing Kits) worden meer en meer aangewend als afdichtingslaag bovenop de thermische isolatielaag van warme daken. We lichten in dit artikel toe wanneer en onder welke voorwaarden deze toepassing mogelijk is. Aangezien vloeibare afdichtingen al vrij courant gebruikt worden voor de uitvoering van dakopstanden en detailleringen die slechts moeilijk gerealiseerd kunnen worden met bitumineuze of synthetische afdichtingsmembranen, besloot het WTCB om deze op te nemen in zijn recent verschenen Technische Voorlichting nr. 244. Deze dakafdichtingen worden momenteel ook al vrij courant toegepast op harde betonnen ondergronden.
Lees meer

TC Schrijnwerken

Keuze van de geschikte parketlijm

Hout is nog steeds een felbegeerde vloerbedekking. Deze populariteit zorgde voor een enorme groei en diversifiëring van de markt die op elk moment tracht tegemoet te komen aan de steeds verregaandere eisen voor het uitzicht, de plankafmetingen, de gezondheid, ... Deze diversifiëring trof zowat alle materialen waarmee de parketlegger geconfronteerd kan worden: de ondergronden, de houten vloerbedekkingen, de lijmen en de afwerkingen. Al deze nieuwigheden hebben ervoor gezorgd dat de parketlegger momenteel de keuze heeft uit zo'n 1.900 mogelijke productcombinaties. Deze overvloed aan keuze gaat bovendien gepaard met een belangrijke variabele factor: het productmerk.
Lees meer

TC Glaswerken

Verstijvers voor uitstalramen

Grote uitstalramen worden zeer frequent voorzien van verstijvers. Deze worden loodrecht op de gevel aangebracht, meestal ter hoogte van de verbindingen tussen de verschillende volumes. Dankzij de toepassing van verstijvers kan de dikte van de beglazing beperkt worden. Op voorwaarde dat men de ontwerp- en plaatsingsregels naleeft en de juiste materialen gebruikt, kunnen verstijvers stabiele steunen voor de beglazing vormen die zo op vier steunpunten rust.
Lees meer

TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen & TC plafonneer- en voegwerken

Verven voor ETICS

Het kan in sommige gevallen aangewezen zijn om ETICS (buitenbepleisteringen op isolatie) te overschilderen om bijvoorbeeld een egaler uitzicht te verkrijgen of om het gebouw op te frissen. Nieuwe verfsamenstellingen laten bovendien toe om de oppervlakte-eigenschappen van de bepleistering te wijzigen en zo nieuwe functionaliteiten te verkrijgen. We geven in dit artikel een overzicht van de bestaande verftypes voor ETICS, hun voordelen en de eisen waaraan ze moeten voldoen.
Lees meer

TC Harde muur- en vloerbekledingen & TC Steen en marmer

Scheurvorming in keramische of natuurstenen buitenbetegelingen

Scheurvorming in keramische of natuurstenen buitenbetegelingen is een veel voorkomend fenomeen. Ongeacht de bouwwijze en ondanks het naleven van alle gebruiksvoorschriften blijven microscheurtjes in keramische en natuurstenen betegelingen inherent aan dit vloerbedekkingstype. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat buitenbetegelingen blootstaan aan een uitzonderlijk hoge blootstellingsgraad. We overlopen in dit artikel de belangrijkste oorzaken van dit fenomeen. Het WTCB stelt momenteel een Technische Voorlichting op over buitenterrassen op volle grond. Hierin zullen aanbevelingen gegeven worden om het risico op scheurvorming te beperken.
Lees meer

TC Akoestiek

Trillingshinder in gebouwen

De trillingen die we in dit artikel bespreken, zijn dynamische microbewegingen die veroorzaakt worden in gebouwen of structurele elementen. Ze kennen diverse oorzaken en kunnen uiteenlopende problemen veroorzaken. We geven een overzicht van de normen die deze problemen behandelen en verduidelijken hoe identificatiehulpmiddelen een oplossing kunnen aanreiken.
Lees meer

TC Verwarming en klimaatregeling

Nieuwe normen voor vloerverwarmingssystemen

Centrale-verwarmingsinstallateurs beschikken al meerdere jaren over warmteafgiftetabellen voor radiatoren. Deze laten hen toe om, zonder al te veel moeilijkheden, uit te maken welk toestel ze moeten installeren om de warmteverliezen in het gebouw te compenseren. Aangezien de dimensionering van vloerverwarmingssystemen daarentegen een aantal moeilijkheden kan inhouden, wordt deze taak doorgaans overgelaten aan de fabrikanten of aan de verdelers van deze systemen.
Lees meer

TC Beheer

Ontdek de C-tools van het WTCB

Op de vernieuwde website www.wtcb.be vindt de aannemer verschillende rekentools terug die hem het leven makkelijker kunnen maken. Kmo's kunnen er bovendien beheertools downloaden die speciaal op hun maat afgestemd zijn.
Lees meer