WTCB-Contact nr. 37 (1-2013)

pdf WTCB-Contact nr. 37 (1-2013)

Speciale uitgave: houtbouw

Een veelbelovend en hoogperformant systeem

Hout wordt van oudsher toegepast in de bouwsector. Door de vele vooroordelen en de opkomst van gebouwen uit zwaar metselwerk raakte hout echter in onbruik en werd het structureel nog enkel gebruikt voor daktimmerwerk. De herwaardering van hout voor de draagconstructie van het gebouw ging van start na de oliecrisis van de jaren zeventig, werd verdergezet tijdens de Top van de Aarde te Rio in 1992 en werd een feit aan het begin van de eenentwintigste eeuw.
Lees meer

CE-markering van houten bouwelementen

Bouwwerken moet zodanig ontworpen worden dat ze noch de veiligheid van de bewoners in gevaar brengen, noch schade berokkenen aan het milieu. Ze moeten daarom voldoen aan een nationale regelgeving die een rechtstreekse invloed oefent op de voorschriften voor bouwproducten. Om een wildgroei aan nationale bepalingen te voorkomen en de mogelijke belemmering van het handelsverkeer binnen de Europese Unie te vermijden, vaardigde de Raad in december 1988 de Richtlijn 89/106/CEE uit (algemeen de Bouwproductenrichtlijn of BPR genoemd). Deze Richtlijn werd in april 2011 vervangen door de Verordening nr. 305/2011 (algemeen de Bouwproductenverordening of BPV genoemd).
Lees meer

Energieprestaties van houtconstructies

Gebouwen met houten wanden bieden een aantal voordelen op het vlak van energieprestaties. We lichten de mogelijke winst in dit artikel toe in het licht van de voortdurend evoluerende thermische regelgeving. We geven daarnaast ook een aantal concrete voorbeelden van EPB-aanvaarde bouwknopen en gaan dieper in op het zomercomfort.
Lees meer

Vochtbeheersing bij houtbouw

Vocht kan in zowat alle bouwtypes aan de basis liggen van een groot aantal schadegevallen. In het geval van houtskeletbouw is het echter nog belangrijker om het vocht binnen de perken te houden indien men een goede duurzaamheid wenst te garanderen.
Lees meer

Akoestische isolatie in houtskeletbouw

Het is relatief eenvoudig om met houtskeletbouw te voldoen aan de Belgische bouwakoestische norm NBN S 01-400-1 voor woongebouwen. Dit wil echter niet zeggen dat men met deze constructiemethode meteen een even degelijke akoestische bescherming en een even hoog akoestisch comfort zal kunnen behalen als met zware constructies. Om deze doelstelling te verwezenlijken, zullen akoestisch doordachte constructies zich opdringen. Bij boven elkaar gelegen appartementen zal het zelfs met dergelijke relatief complexe oplossingen niet altijd eenvoudig zijn om een goed akoestisch comfort te creëren.
Lees meer

Brandveiligheid bij houtbouw

Houten nieuw-bouw-constructies waren in ons land tot voor kort hoofdzakelijk voorbehouden voor een-gezins-woningen en, meer bepaald, open bebouwingen (vrijstaande eengezinswoningen). De brandveiligheid vormde sinds jaar en dag een uitgelezen argument tegen de oprichting van houten rijwoningen en/of gebouwen met meerdere verdiepingen. Dit artikel geeft een overzicht van de in ons land geldende brandweerstands-eisen en geeft een aantal aanbevelingen voor het ontwerp en de uitvoering van houtskeletconstructies die voldoen aan de eisen voor multiresidentiële-, kantoor- en schoolgebouwen, ...
Lees meer

Dimensionering en verbindingen

Dit artikel bespreekt de dimensionering van de balkenvloeren en dragende muren in residentiële houtskeletgebouwen. Het reikt bovendien handige dimensioneringstabellen aan die gebaseerd zijn op de berekeningsnorm NBN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) en zijn Belgische Nationale Bijlage (ANB). Ten slotte zullen aan het einde van dit artikel ook de technologische regels voor houtverbindingen aan bod komen.
Lees meer

Plaatsingswijzen en toegankelijkheidseisen voor schrijnwerk

We halen in dit artikel de moeilijkheden aan die men kan ondervinden bij de plaatsing van buitenschrijnwerk in houtbouw. We bespreken onder meer de problemen in verband met de bevestiging, de aanwezigheid van rolluiken en zonneweringen, de lucht- en waterdichtheid en de toegankelijkheid en reiken mogelijke oplossingen aan.
Lees meer

Milieu-impact van houtskeletbouw

Een van de redenen waarom bouwheren steeds vaker voor houtbouw kiezen, is omdat dit de meest ecologische bouwwijze zou zijn. We voeren in dit artikel een levenscyclusanalyse uit van een houtskeletbouw-buitenmuur en een vergelijkbare metselwerkmuur om de milieu-impact van beide bouwwijzen te vergelijken. We geven daarnaast ook enkele aanbevelingen om deze impact zo laag mogelijk te houden.
Lees meer