Mobiele ICT : wat nieuws ? 2011/04.19

Sedert de opkomst van de GSM en de courante toepassing ervan in bouwbedrijven, hebben de mobiele technologieën een razendsnelle evolutie ondergaan. Zo zijn er de afgelopen jaren talloze nieuwe hulpmiddelen en toepassingen op de markt verschenen. Denken we hierbij maar even aan de smartphone, het mobiele Internet en sinds kort ook het touchscreen tablet.
De nieuwe mobiele technologieën hebben tal van mogelijkheden te bieden. Naast de basisfuncties - telefoon, SMS, agenda, gesynchroniseerd adressenboek, e-mail, foto's, Internettoegang, weerbericht, … - bestaan er nog diverse bijkomende toepassingen : de bepaling van GPS-coördinaten, het lezen en opstellen van documenten in verschillende formaten, het delen en synchroniseren van bestanden vanop afstand (cloud computing) of nog, het lezen van barcodes (1D- of QR-codes). In dit artikel gaat de aandacht voornamelijk uit naar de laatste twee technologieën.

Cloud computing, letterlijk wolkinformatica of gedematerialiseerde informatica, is een veelbelovende technologie voor de sector. Voor aannemers, die per definitie erg mobiel zijn, heeft het gebruik ervan als voordeel dat ze op elk uur van de dag, waar ze zich ook bevinden en vanaf om het even welke terminal (smartphone, tablet, PC, …), toegang hebben tot de gewenste informatie. Voor zover hij over een Internetverbinding (3G, Wi-Fi, …) en een specifieke toepassing of webbrowser beschikt, kan de gebruiker met andere woorden alle gewenste documenten downloaden of ter beschikking stellen op een beschermde server.

De QR-code (QR voor quick response) is een tweedimensionale barcode die bestemd is om gelezen te worden door het fototoestel van een smartphone. Deze code heeft het voordeel dat hij veel meer informatie kan bevatten dan een traditionele barcode (en ook rechtstreeks erkend wordt door de betrokken toepassingen) waardoor een aantal bewerkingen in een oogwenk uitgevoerd kunnen worden :
 • het surfen naar een website
 • het toevoegen van een virtueel visitekaartje
 • het oproepen van een telefoonnummer of het versturen van een SMS
 • het lokaliseren van een plaats via Google Maps of Bing Maps
 • het intypen van een willekeurige tekst.
Een QR-code kan verschillende technische gegevens bevatten, zoals plaatsings- en montagevoorschriften, gebruiksvoorbeelden, de te hanteren toleranties, … Hij zou ook als basis kunnen dienen voor sensibiliseringsacties en opleidingen of toegang kunnen geven tot de Technische Goedkeuringen en andere referentiedocumenten.

Alvorens deze technologie te gebruiken, zou de gebruiker zich echter ook een aantal fundamentele vragen moeten stellen, zoals :
 • wat zou de levensduur van mijn QR-code moeten zijn (beschadigingsrisico op de bouwplaats) en van de informatie die erin opgenomen is ?

 • op welke plaats zou de QR-code bij voorkeur aangebracht moeten worden : op de bestelwagen, op een werfpaneel, ... ?

 • wie zal de verantwoordelijkheid dragen voor het maken en plaatsen ervan ?
Deze QR-code geeft bij wijze van voorbeeld toegang tot de mobiele WTCB-website.

Naast de hierboven aangehaalde functies hebben de mobiele ICT nog talloze andere concrete gebruiksmogelijkheden te bieden voor de bouwsector, met name :
 • het consulteren van een catalogus met de uitgevoerde projecten van het bedrijf
 • het optekenen van de afmetingen op de bouwplaats
 • het invoeren en lezen van een meetstaat
 • het invoeren en lezen van de gegevens uit een offerte
 • het lezen van technische fiches
 • het beheer van de verplaatsingen (track and trace)
 • het plannen en dispatchen van de taken van het productieve personeel
 • het optekenen van de prestaties, de middelen en het verbruik (materialen, …)
 • het invoeren van een verslag van een vergadering
 • het lezen van een bouwplaatsverslag
 • het visualiseren van bepaalde detailtekeningen
 • het realiseren van schetsen
 • het consulteren van de planopvolging
 • het optekenen op de bouwplaats van de vordering van de werken
 • het geolokaliseren van foto's
 • het beheren en versturen van de opgetekende topografische gegevens


F. Suain, ing., hoofdadviseur, afdeling 'Beheer, kwaliteit en informatietechnieken', WTCB
D. Pirlot, m.c.f.w., afdelingshoofd, afdeling 'Beheer, kwaliteit en informatietechnieken', WTCB

In samenwerking met de werkgroep TIC MOBILE, het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) en het CETIC (Centre of Excellence in Information and Communication Technologies)