Parkeerdaken : een TV in voorbereiding 2008/04.03

Parkeerdaken : een TV in voorbereidingDoor de stijgende bouwgrondprijzen zien bouwheren zich er vaak toe verplicht om de beschikbare oppervlakte zo rendabel mogelijk te benutten, wat een zekere creativiteit vereist. De bijkomende ruimte die geboden wordt door platte daken kan bijvoorbeeld aangewend worden voor de inrichting van groene zones, de plaatsing van zonnecollectoren of zelfs de installatie van parkeerdaken. Deze laatste zijn bovendien aan het uitgroeien tot een noodzaak, gelet op het alsmaar stijgende aantal automobilisten en grootwarenhuizen.
De literatuur over parkeerdaken is eerder zeldzaam. Zo bestaat er geen enkele recente offi­ciële richtlijn over dit complexe daktype, waarbij twee totaal verschillende domeinen uit de burgerlijke bouwkunde aan bod komen : gebouwen en wegenbouw. Daarom werd er binnen het Technisch Comité 'Dichtingswerken' een werkgroep opgericht met als opdracht om samen met het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) een Technische Voorlichting op te stellen over dit onderwerp.

Bijzondere platte daken

Naast de eisen, gesteld aan platte daken, moet de draagstructuur van parkeerdaken ook in staat zijn om het gewicht van het wegdek op te nemen, evenals de belastingen, teweeggebracht door het verkeer. Dit vereist een grondige stabiliteitsstudie. Verder moeten de gebruikte materialen weerstand kunnen bieden aan de uitgeoefende belastingen : quasi onsamendrukbare isolatie, doeltreffende afdichting (moeilijk bereikbaar), rijlaag met hoge weerstand tegen diverse belastingen, ...

Een ingewikkeld onderwerp

De aspecten die aan bod komen in deze toekomstige TV zijn erg gevarieerd. Zo wordt er een inventaris opgemaakt van de belastingen die aangrijpen op parkeerdaken - eigengewicht, verkeersbelastingen, belastingen ingevolge de uitvoering (verdichters, …), klimatologische belastingen en chemische aantastingen (olie, dooizouten, …) -, worden de teweeggebrachte spanningen en vervormingen geïdentificeerd en de gebruikte materialen beoordeeld.

Verder worden de verschillende mogelijke dakopbouwen beschreven en becommenta­rieerd en de af te raden systemen (evenals de redenen hiervoor) opgelijst. Vervolgens worden de diverse dak­ele­menten beschreven : dakvloer, afschotlaag, dampscherm, isolatielaag, afdichting, eventuele beschermings- en verbindingslaag en rijlaag. De nadruk komt hierbij onder meer te liggen op hun functie, types, kenmerken en uitvoering. Daarnaast worden er afzonderlijke hoofdstukken gewijd aan toegangshellingen, waterafvoer, signalisatie- en veiligheidsinrichtingen, onderhoud, pathologie en renovatie.

Types parkeerdaken

Een parkeerdak kan op verschillende manieren opgevat worden, naargelang van de aard en de opeenvolging van zijn samenstellende lagen :
  • niet-geïsoleerd dak : de afdichting wordt bovenop de dakvloer of de afschotlaag geplaatst, waarna het afwerkingssysteem aangebracht wordt. Het is niet altijd nodig het dak thermisch te isoleren, bijvoorbeeld wanneer het zich boven een niet-verwarmde binnen- of buitenruimte bevindt. Daarom is het belangrijk om vanaf de ontwerpfase rekening te houden met de thermische uitzettingen van elementen die niet beschermd worden door een isolatielaag (scheurvorming, verplaatsing aan de steunpunten, …)
  • warm dak (afb. 1) : bovenop de dakvloer of de afschotlaag wordt een dampscherm aangebracht waarop men vervolgens een isolatielaag plaatst, die afgewerkt wordt met een afdichting en het afwerkingssysteem. De draagstructuur wordt hier tegen thermische belastingen beschermd door de isolatielaag. De thermische inertie van de onderliggende zone stijgt door de isolatie, wat het thermische comfort in de ruimten bevordert
  • omkeerdak (afb. 2) : de afdichting wordt op de dakvloer of de afschotlaag geplaatst en bedekt met een isolatielaag waarop het afwerkingssysteem aangebracht wordt. Dit betekent dat de isolatie in contact kan komen met regenwater. Men dient er dus op toe te zien dat de isolerende eigenschappen niet in het gedrang gebracht worden. Het enige mate­riaal dat hiervoor tegenwoordig in aanmerking komt, is geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
  • duodak : de voordelen van een warm dak en een omkeerdak worden hier gecombineerd door de isolatie deels onder en deels boven de afdichting te plaatsen
  • af te raden systemen (afb. 3 en 4) : wanneer de isolatie onder de dakvloer aangebracht wordt, staat deze laatste bloot aan zware thermische belastingen, wat kan leiden tot een aanzienlijke uitzetting van de draagvloer en tot scheurvorming in de muren ter hoogte van de steunpunten. Het ontstaan van koudebruggen kan evenmin uitgesloten worden. Indien de isolatie zich tussen de dakvloer en de afschotlaag bevindt, is het risico op scheurvorming in de afschotlaag eveneens reëel. Bovendien kan het via de afschotlaag aangevoerde bouwvocht ingesloten raken en zodoende de isolatie aantasten.
Types parkeerdaken


Volledig artikel


E. Noirfalisse, ir., onderzoeker, laboratorium 'Betontechnologie', WTCB