TD 'Ecobouwen en duurzame ontwikkeling' in het Brusselse Gewest

Nuttige informatie
Contact
(e-mail : info@bbri.be)
 • algemene info : L. Thijs
 • renovatie : A. Pien
 • thermische en akoestische aspecten : B. Ingelaere
 • technische uitrustingen en sanitair : K. De Cuyper.
Nuttige link
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recentelijk (2006) het nieuwe diensverleningsopdracht toevertrouwd aan het WTCB
Deze op ecobouwen en duurzame ontwikkeling toegespitste TD zal vooral werken rond de volgende thema's :
 • de energieprestatie van gebouwen (nieuwe thermische-isolatietechnieken, zonneboilers, …)
 • rationeel watergebruik (besparing van drinkwater, recuperatie van regenwater, groendaken, …)
 • akoestisch comfort ten opzichte van buitenlawaai,…
 • technische problemen inzake gevelrenovatie (verbetering van de reinigingstechnieken, nieuwe antigraffitiproducten, minerale afwerkingen, …).
De TD wil alle betrokken Brusselse bedrijven ondersteunen, dit wil zeggen niet alleen de bouwondernemingen, maar ook de toeleveringsbedrijven. Vanuit een praktisch oogpunt zal de verstrekte hulp de volgende aspecten omvatten :
 • op prioritaire onderwerpen gerichte acties, waarbij voornamelijk de vorming over en het verstrekken van informatie omtrent de nieuwe technologieën centraal zal staan
 • multidisciplinaire directe hulp, met het oog op de optimalisering van de interventies door alle praktische vragen van de bouwpartners te beantwoorden
 • een prospectieve benadering die het op middellange en lange termijn moet mogelijk maken de toekomstige prioriteiten van de TD af te stemmen op de nieuwe noden en wensen van de volledige sector.
Deze TD geniet de rechtstreekse medewerking van de diensten van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en is complementair met de activiteiten van de belangrijkste betrokken overheidsinstellingen van het Brussels Gewest, met name : het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO), het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) en het Brussels Energie Agentschap (ABEA).
IWOIB