Beton voorschrijven volgens NBN B 15-001 en NBN EN 206-1 2006/02.10

Sedert 1 januari 2006 moet beton dat het BENOR-merk draagt, voorgeschreven worden volgens de specificaties uit deze nieuwe normen. Beide normen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werden onlangs uitgebreid toegelicht in een aantal WTCB-artikels.
Beton kan op twee verschillende manieren voorgeschreven worden :
  • door het opgeven van een samenstelling
  • aan de hand van gespecificeerde eigenschappen, in de vorm van de gewenste prestatie-eisen.
Het voorschrijven van beton met gespecificeerde eigenschappen is de enige methode die toelaat een beton te bekomen dat drager is van het BENOR-merk.

Bij het bestellen van een beton is men verplicht een algemene basiseis, vier basiseisen op het vlak van prestaties en eventueel enkele aanvullende eisen op te geven, te weten :
  • het beton moet voldoen aan de normen NBN EN 206-1 en NBN B 15-001
  • de sterkteklasse (A), het gebruiksdomein (B1) en de omgevingsklasse (B2), de consistentieklasse (C) en de nominale grootste korrelafmeting (D)
  • het cementtype, speciale eisen ten aanzien van het cement (HSR of LA), het gebruik van luchtbelvormers, eisen op het vlak van verpompbaarheid, een verhoogde weerstand tegen wateropslorping (WAI-klasse), … (E).
Tabel 1 vormt een geheugensteuntje aan de hand waarvan men snel een beton kan voorschrijven of bestellen, zonder gebruik te hoeven maken van de twee voornoemde normen.

In bepaalde specifieke gevallen kan het nodig zijn milieuklassen te gebruiken in plaats van omgevingsklassen.


V. Pollet, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling 'Technologie en Milieu', WTCB
J. Desmyter, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Technologie en Milieu', WTCB