C-Watch
Inschrijven op nieuwsbrief Inschrijven op nieuwsbrief

Zoeken op domein

Gebouwschil en afwerking
Intelligente systemen en technieken
Bebouwde stadsomgeving
Bouwproces en ICT

Print

Platte daken die het water bufferen

23/01/2018

Groendaken verlagen de hoeveelheid afgevoerd regenwater en de piekdebieten, wat dan weer voor minder overstromingsrisico’s zorgt. Er bestaan innovatieve alternatieven waarmee men eveneens de waterafvoer van platte daken kan vertragen, ook voor daken gebruikt als terras, parking of tuin.

Figuur 1: Permavoid®-systeem, waterretentie in een dak onder een tuin, Dakpark Orlyplein, Amsterdam (bron: Permavoid)
Figuur 1: Permavoid®-systeem, waterretentie in een dak onder een tuin, Dakpark Orlyplein, Amsterdam (bron: Permavoid)

Drainagesystemen

Fabrikanten bieden stijve, lichte drainagesystemen aan met 95% lege ruimten en hoge mechanische eigenschappen, waarmee er een stijve basis gevormd kan worden voor het ventileren en de watercirculatie en –opslag onder multifunctionele daken (toegankelijke daken, parkings, tuinen, terrassen, enz.).


Een eerste systeem bestaat uit modules, bestaande uit gerecycleerde en recycleerbare materialen (zie afbeelding 1 en 2). Dit systeem behoudt dankzij een technologie van capillaire vezels een constant vochtgehalte, beschikbaar voor de planten van een groendak. Dit kan gecombineerd worden met een capillair textiel voor waterabsorptie: dit blijft dan verzadigd met water en creëert zo een stabiel vochtgehalte, wat de groei van planten bevordert.


Een ander systeem bestaat uit een drainerend geocomposiet, een honinggraatvormige luchtbellenstructuur in hard PVC (voor 80% bestaande uit gerecycleerd materiaal), en een ongeweven geotextiel (zie afbeelding 3).


Watertrays

Het water kan ook in een dak bewaard worden met behulp van trays (zie afbeelding 4). Sommige systemen van watertrays zijn voorzien van een aanpasbaar niveau (bepaald op basis van een dimensioneringsstudie) en kunnen gecombineerd worden met voorgekweekte plantentrays die erover worden geplaatst. Wanneer de plantentrays verzadigd zijn met water, wordt het overlopende volume opgevangen in de onderste trays.


De onderste deel van de watertrays doen dienst als waterreserve. Via de capillaire wieken in microvezel komt het water tot bij de planten in de plantentrays. Het water in het bovenste deel van de watertrays loopt weg via een gepatenteerde microdebietregelaar. De waarde van het microdebiet wordt bepaald tijdens de dimensioneringsstudie in functie van de specifieke projecteisen. Dit microdebiet is constant en wordt gemeten door sensoren.


Debietbeperkers

Het water kan ook tijdelijk in het dak worden vastgehouden met behulp van een debietbeperker: een accessoire dat op de dakwaterafvoer geplaatst wordt om het debiet van het afgevoerde water te regelen (zie afbeelding 5). Het bestaat uit een plaat en een vaste cilinder afgesteld op het gevraagde debiet (gedeeltelijk geopend in het onderste deel) en vastgezet in het atelier. Het water vloeit weg aan een onveranderlijk, beperkt debiet totdat het bovenste deel van het accessoire bereikt wordt; wanneer het dit overschrijdt, functioneert het accessoire als een overloop en voert het het overtollige water weg.Figuur 2 : Permavoid® systeem in een groendak, parkeerdak, drainerende baan (bron Permavoid)
Figuur 2
Platte daken die het water bufferen - Figuur 2
 
Figuur 2 : Permavoid® systeem in een groendak, parkeerdak, drainerende baan (bron Permavoid)
Figuur 2 : Permavoid® systeem in een groendak, parkeerdak, drainerende baan (bron Permavoid)
Figuur 3 : Soprema Retentio® modules (bron Soprema)
Figuur 3
Platte daken die het water bufferen - Figuur 3
Figuur 3 : Soprema Retentio® modules (bron Soprema)
Figuur 3 : Soprema Retentio® modules (bron Soprema)
Figuur 3 : Soprema Retentio® modules (bron Soprema)
Figuur 4: Hydropack® en Hydrostock® systeem (bron: Le prieuré Vegetal ID)
Figuur 4
Platte daken die het water bufferen - Figuur 4
Figuur 4: Hydropack® en Hydrostock® systeem (bron: Le prieuré Vegetal ID)
Figuur 4: Hydropack® en Hydrostock® systeem (bron: Le prieuré Vegetal ID)
Figuur 4: Hydropack® en Hydrostock® systeem (bron: Le prieuré Vegetal ID)
Figuur 5: DEBIT-CO® systeem (bron Odco)
Figuur 5
Platte daken die het water bufferen - Figuur 5
Figuur 5: DEBIT-CO® systeem (bron Odco)
Figuur 5: DEBIT-CO® systeem (bron Odco)
Figuur 5: DEBIT-CO® systeem (bron Odco)
 


Biblio
Auteur
Edwige Noirfalisse (Labo Isolatie- en Dichtingsmaterialen)
  T +32 (0)2 655 77 11
Contact
WTCB
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
www.wtcb.be
Dit artikel is tot stand gekomen binnen de Technologische Dienstverlening Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie.
DISCLAIMER : WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie op de "C-Watch" website kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden. Voor meer informatie, klik hier.