C-Watch
Inschrijven op nieuwsbrief Inschrijven op nieuwsbrief

Zoeken op domein

Gebouwschil en afwerking
Intelligente systemen en technieken
Bebouwde stadsomgeving
Bouwproces en ICT

Print

Geprefabriceerde holle wegelementen uit beton of (gerecycleerde) kunststof

14/11/2017

Een nieuw idee voor de wegenbouw: geprefabriceerde holle wegelementen uit beton of op basis van (gerecycleerde) kunststof voor fietspaden en autowegen.   

Figuur 1: Fietspad opgebouwd uit geprefabriceerde holle betonelementen (Bron: www.copenhagenize.com).
Figuur 1: Fietspad opgebouwd uit geprefabriceerde holle betonelementen (Bron: www.copenhagenize.com).

Geprefabriceerde holle wegelementen uit beton of op basis van (gerecycleerde) kunststof 

In Nederland en Denemarken is men op het idee gekomen om fietspaden (en autowegen) op te bouwen uit holle, geprefabriceerde, modulaire elementen, die achter elkaar geplaatst worden of in elkaar klikken als legoblokken (zie Figuur 1, Figuur 2, Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5). 


De voorziene holte binnenin de prefabelementen zou dienst doen als ruimte voor kabels en leidingen (zie Figuur 2 en Figuur 6) en zou bij extreme neerslag overtollig regenwater tijdelijk opslaan en afvoeren naar de riolering of naar andere locaties (zie Figuur 1 en Figuur 6). Op die manier kan men overstroming van de straten vermijden en kan de weg een deeloplossing bieden voor de verwachte klimaatverandering.


De wegelementen uit Denemarken zouden bestaan uit geprefabriceerde betonnen containers, die bovenaan afgedekt worden met prefabplaten uit gewapend beton. Deze platen kunnen eventueel afgewerkt worden met een asfaltlaag bovenop het beton. De grootte van de containers kan afgestemd worden op de verwachte hoeveelheid regenwater, die tijdens extreme weersomstandigheden afgevoerd zou moeten worden. Door de containers te plaatsen onder bestaande fietspaden, is er geen bijkomende oppervlakte nodig voor dit systeem.


De Nederlandse wegelementen zouden zoveel mogelijk bestaan uit gerecycleerde kunststof, met als bedoeling deze kunststof op het einde van zijn levensduur opnieuw te hergebruiken of te recycleren. Volgens de ontwikkelaars zou dit ervoor zorgen dat de milieu- en economische kosten lager zijn dan deze van wegen op basis van eindige primaire grondstoffen.


Daarnaast zouden de prefabricatie van de wegelementen in de fabriek en de assemblage op de werf de installatie op de werf vergemakkelijken en de werfperiode sterk inkorten (weken i.p.v. maanden) (zie Figuur 7). Bovendien zou de kwaliteit dankzij de prefabricatie homogener en beter zijn en zou de levensduur van de weg langer zijn dan van traditionele wegen (o.a. dankzij het feit dat de weg uit kunststof resistent zou zijn aan een groot temperatuursinterval (tussen -40 en 80°C) of doordat er minder putten in het beton zouden ontstaan). De ontwikkelaars van de kunststofweg beweren tevens dat het plaatsen van de lichte, holle elementen rechtstreeks op het zandbed een fundering overbodig maakt en de druk op de ondergrond sterk vermindert. Dit zou echter neigen naar een elementverharding, waarvoor een fundering nodig blijft om de mechanische belasting van het verkeer te verdelen. Daarnaast zou dankzij dit concept de herstelling van beschadigde wegonderdelen gemakkelijker verlopen, doordat enkel het beschadigde element (of elementonderdeel, zoals een kabel of een leiding) vervangen zou moeten worden en langdurig opbreken van de weg niet meer nodig zou zijn. Tevens zou het onderhoud van de kunststofweg beperkt zijn, doordat het kunststofmateriaal weinig gevoelig zou zijn voor slijtage, weersinvloeden en onkruid. Tot slot zouden beide concepten mogelijkheden bieden voor verdere innovatie, zoals het plaatsen van ingebouwde ledverlichting, het opwarmen van wegen (vb. met behulp van warme lucht of water doorheen de holle elementen of door middel van warmtewisselaars of inductiespoelen) om sneeuw en ijs in de winter te doen smelten of het opwekken van energie (via trillingen).


Anno 2017 is het Nederlandse idee nog volop in ontwikkeling en richt het onderzoek zich op het uitwerken en uittesten van een prototype fietspad op basis van holle, geprefabriceerde, modulaire elementen uit (gerecycleerde) kunststof. De stad Rotterdam is geïnteresseerd in de toepassing hiervan. Zaken, die volgens de ontwikkelaars nog onderzocht moeten worden, zijn o.a. het gedrag van de weg bij natte en gladde omstandigheden, de geluidsreductie tijdens het rijden op het kunststof, het afwerken en waterdicht maken van de naden tussen de elementen, het voldoende stroef maken van het rijoppervlak, het vermijden van de afgave van kleine partikels tijdens slijtage, eventueel via een slijtlaag of coating, ... Bijkomende zaken, waar ook zeker de nodige aandacht aan besteed zou moeten worden, zijn de overrijdbaarheid van de modules, de nodige draagkracht van de koffer, de duurzaamheid in de tijd, de kost van de uitvoering (nl. productie van de elementen en de aanleg) en de recycleerbaarheid van de wegmodules, gezien thermoplastics zeker niet eeuwig recycleerbaar zijn.


Van het Deense concept is anno 2017 niet precies geweten hoever het staat. Figuur 2: Fietspad opgebouwd uit geprefabriceerde holle betonelementen (Bron: www.copenhagenize.com).
Figuur 2
Geprefabriceerde holle wegelementen uit beton of (gerecycleerde) kunststof - Figuur 2
 
Figuur 2: Fietspad opgebouwd uit geprefabriceerde holle betonelementen (Bron: www.copenhagenize.com).
Figuur 2: Fietspad opgebouwd uit geprefabriceerde holle betonelementen (Bron: www.copenhagenize.com).
Figuur 3: Weg en fietspad bestaande uit geprefabriceerde holle wegelementen op basis van (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 3
Geprefabriceerde holle wegelementen uit beton of (gerecycleerde) kunststof - Figuur 3
Figuur 3: Weg en fietspad bestaande uit geprefabriceerde holle wegelementen op basis van (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 3: Weg en fietspad bestaande uit geprefabriceerde holle wegelementen op basis van (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 3: Weg en fietspad bestaande uit geprefabriceerde holle wegelementen op basis van (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 4: Weg uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 4
Geprefabriceerde holle wegelementen uit beton of (gerecycleerde) kunststof - Figuur 4
Figuur 4: Weg uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 4: Weg uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 4: Weg uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 5: Fietspad uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 5
Geprefabriceerde holle wegelementen uit beton of (gerecycleerde) kunststof - Figuur 5
Figuur 5: Fietspad uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 5: Fietspad uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 5: Fietspad uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 6: De wegelementen bestaan uit holle structuren, die ruimte laten voor kabels en leidingen en eventuele afvoer van overtollig regenwater (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 6
Geprefabriceerde holle wegelementen uit beton of (gerecycleerde) kunststof - Figuur 6
Figuur 6: De wegelementen bestaan uit holle structuren, die ruimte laten voor kabels en leidingen en eventuele afvoer van overtollig regenwater (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 6: De wegelementen bestaan uit holle structuren, die ruimte laten voor kabels en leidingen en eventuele afvoer van overtollig regenwater (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 6: De wegelementen bestaan uit holle structuren, die ruimte laten voor kabels en leidingen en eventuele afvoer van overtollig regenwater (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 7: Plaatsing van geprefabriceerde holle wegelementen uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 7
Geprefabriceerde holle wegelementen uit beton of (gerecycleerde) kunststof - Figuur 7
Figuur 7: Plaatsing van geprefabriceerde holle wegelementen uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 7: Plaatsing van geprefabriceerde holle wegelementen uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
Figuur 7: Plaatsing van geprefabriceerde holle wegelementen uit (gerecycleerde) kunststof (Bron: PlasticRoad, 2017).
 


Gelijkaardige artikels
Biblio

-          The Copenhagenize Current – Stormwater management and cycle tracks, Copenhagenize, 2015, http://www.copenhagenize.com/

-          The Copenhagenize Current – Rainwater trench for extreme rainfall, Copenhagenize, 2015, http://copenhagenize.eu/

-          These cycle tracks manage stormwater, Momentum Mag, 2015, https://momentummag.com/

-          PlasticRoad, https://www.plasticroad.eu/ en http://www.kws.nl/nl/innovaties/plasticroad

-          VolkerWessels lanceert ‘plastic weg’-concept, VolkerWessels, 10 juli 2015, https://www.volkerwessels.com/

-          Plastic weg als alternatief voor asfalt, RTLZ, 20 oktober 2016, https://www.rtlz.nl/

-          Geen asfalt, maar plastic wegen, NOS, 10 juli 2015, http://nos.nl/

-          Prototype plastic weg in de maak, 20 oktober 2016, http://www.duurzaamgeproduceerd.nl/

-          Nederlands concept voor een plastic weg is milieuvriendelijk, efficiënter dan asfalt, WANT, 20 juli 2015, https://www.want.nl/

Auteur
An Janssen (Labo Duurzame Ontwikkeling)
  T +32 (0)2 655 77 11
Contact
WTCB
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
www.wtcb.be
Dit artikel is tot stand gekomen binnen de Technologische Dienstverlening Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie.
DISCLAIMER : WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie op de "C-Watch" website kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden. Voor meer informatie, klik hier.