C-Watch
Inschrijven op nieuwsbrief Inschrijven op nieuwsbrief

Zoeken op domein

Gebouwschil en afwerking
Intelligente systemen en technieken
Bebouwde stadsomgeving
Bouwproces en ICT

Over de C-Watch

C-Watch is een technology watch die in 2011 is opgestart op initiatief van de Technologische Dienstverlening « Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling » met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels instituut voor onderzoek en innovatie.

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Van 2014 tot 2016 is C-Watch uitgebreid naar de Technologische Dienstverlening « Materialen en Technieken voor Duurzaam Bouwen » met de steun van het Waals Gewest.

CENAERO DGO 6

Waarom een technology watch?

Het doel van C-Watch is het aanbieden van de allereerste schakel in een innovatieproces, met name het aanreiken van nieuwe technologieën en toekomstige nieuwe behoeften en trends om van daaruit voor de bedrijven nieuwe activiteiten te ontplooien of algemeen hun competentie te verhogen.

Het opsporen van dergelijke innovatieve technologieën, bouwprocessen, materialen en trends vereist echter een doorgedreven organisatie, kennis en tijdsinvestering, die de typische KMO-bedrijven uit de bouwsector maar heel fragmentarisch kunnen opnemen, maar die toch essentieel is voor de vooruitgang in de bouwsector.

Daarom biedt WTCB samen met zijn partnerorganisaties C-Watch aan als inspiratiebron voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Rol van C-Watch

C-Watch beoogt echter op geen enkele manier exhaustiviteit, en zal bij de bespreking van een bepaalde innovatieve methode of product voor een bepaald probleem geen overzicht geven van mogelijke oplossingen. C-Watch wil evenmin een waardeoordeel geven over de besproken producten of methoden en neemt onderwerpen uitsluitend op omdat ze innovatief zijn.

Een publicatie in C-Watch kan bijgevolg geenszins gezien worden als kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over C-Watch, aarzel niet contact op te nemen met Ruben Decuypere (02 655 77 11).

DISCLAIMER : WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie op de "C-Watch" website kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden. Voor meer informatie, klik hier.