AIE 50

Advanced Lighting Solutions for Retrofitting Buildings
Project
Met de steun van:

DG04 Service public de Wallonie


In samenwerking met:

UCL


Startdatum: 01.01.2013
Einddatum: 31.12.2015

Verantwoordelijke :
Arnaud Deneyer

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

De Task 50 ‘Advanced Lighting Solutions for Retroffiting Buildings’ van het IEA Solar Heating & Cooling programma heeft als doel de uitvoering van renovaties van verlichtingsinstallaties (zowel daglicht als kunstlicht) te versnellen in niet-residentiële gebouwen.

Doelstellingen

Het hoofddoel van het Task 50 ‘Advanced Lighting Solutions for Retroffiting Buildings’ van het IEA Solar Heating & Cooling is om renovaties van verlichtingsinstallaties in niet-residentiële gebouwen te bevorderen, zowel voor de kunstverlichting als voor oplossingen die daglichttoetreding verbeteren.

Het project streeft naar een verruiming van de kennis en een betere betrouwbaarheid van de technische, écologische en economische aanpak bij renovaties. Voorbeeldprojecten worden besproken om de relevantie in praktijk aan te tonen.

Resultaten en Publicaties

Het project Task 50 ontwikkelt een methodologie en een evaluatiesysteem die de kwaliteit van nieuwe verlichtingsinstallaties en renovatieoplossingen moet inschatten. Deze evaluaties behelst technologieën voor daglichttoetreding, kunstverlichting alsook regelsystemen.

Het project bevat vier deeltaken :
- Deeltaak A: Markt & regelgeving
- Deeltaak B: Oplossingen voor daglicht en kunstlicht
- Deeltaak C: Methodes en hulpmiddelen
- Deeltaak D: Voorbeeldprojecten

Bij deze 4 deeltaken komt nog een gemeenschappelijke taak (Joint Working Group) die het uitwisselen van informatie en de ontwikkeling van een informatica toepassing als hulp bij renovatie van verlichtingsinstallaties nastreeft.

Het WTCB levert een bijdrage door het uitwerken van een peiling op Belgisch niveau, de studie van producten en oplossingen en de realisatie van een demonstratieproject.

Terug