INSTAL2020

Integraal ontwerp van installaties voor sanitair en verwarming
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

EMIB Bouwunie KCE ICS ATIC


Website:
Startdatum: 01.10.2014
Einddatum: 30.09.2018

Verantwoordelijke :
Bart Bleys

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Omschrijving

Het traject Instal2020 wil voor een doorbraak zorgen in de realisatie van energieperformante installaties voor sanitair water (warm en koud water) en verwarming (centrale verwarming). Daartoe wordt een methode ontwikkeld voor de integrale aanpak van ontwerp en uitvoering van deze installaties, zowel in nieuwbouw als in renovatie van woongebouwen.

Doelstellingen

Instal2020 wil in eerste instantie het eisenpakket vastleggen waaraan installaties voor ruimteverwarming en sanitair warm water moeten voldoen. Hierbij komen, behalve de water- en warmtebehoefte ook parameters zoals gezondheid (o.a. legionella), waterkwaliteit en comfort aan bod. Er dient ook een algemeen overzicht te worden gemaakt van de verschillende concepten die beschikbaar zijn voor de productie van sanitair warm water in combinatie met ruimteverwarming.

Resultaten en Publicaties

Van deze concepten zal er een vergelijkende studie worden uitgevoerd in functie van de vraag naar sanitair warm water en de warmtevraag voor ruimteverwarming. De vergelijking gebeurt aan de hand van simulaties.

Op basis van bovenstaande realisaties worden er hulpmiddelen ontwikkeld voor directe ondersteuning van de installatiepraktijk:
- Installatiewijzer : een dynamisch overzicht van de installatieconcepten met hieraan gekoppeld een operationele beslissingstool die de gebruiker begeleidt in het bepalen van het optimale installatieconcept voor zijn project.
- Toolbox : ontwerp- en dimensioneringstools voor de verschillende deelaspecten van installaties voor SWW en ruimteverwarming.

Terug