Corrosie OB

Innovatieve Corrosiebescherming bij Ondergronds Bouwen
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

ABEF Clusta


Startdatum: 01.10.2015
Einddatum: 30.09.2017

Verantwoordelijke :
Luc François

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Omschrijving

Ondergrondse structuren winnen aan belang. Jaarlijks wordt meer dan 80.000 ton/staal voor diverse funderingstechnieken aangewend. Door middel van een doordacht ontwerp gekoppeld aan corrosiemonitoring, het gebruik van nieuwe legeringen of coatings zou dit staalgebruik kunnen worden verminderd. De metallurgie innoveert constant in nieuwe legeringen en coatings en bijhorende corrosiemonitoringstechnieken. Helaas is deze kennis onvoldoende gekend en geïmplementeerd bij het ondergronds bouwen. Dit project wil deze kennis en ervaring opgedaan door andere disciplines en voor andere randvoorwaarden vertalen en beschikbaar maken voor geotechnische toepassingen.

Doelstellingen

De toepassing van nieuwe corrosiepreventie- en monitoringtechnieken zou niet alleen leiden tot een geschatte economische besparing van 520.000€/jaar maar ook een sterke meerwaarde op vlak van duurzame ontwikkeling.
Binnen de projectduur wordt er gestreefd om minstens:
- 2500 bedrijven op de hoogte te brengen van de corrosiemechanismen, corrosiemonitoringstechnieken en materiaalbesparend te werken.
- 200 bedrijven te begeleiden naar corrosiepreventietechnieken aan de hand van praktische demonstraties en richtlijnen.
- 20 bedrijven deze nieuwe technieken te laten implementeren in hun bedrijfsactiviteiten.

Terug