VORST-DOOI

Criteria voor de weerstand van beton tegen vorst-dooi aantasting
Project
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


In samenwerking met:

CRIC - OCCN OCW


Startdatum: 01.11.2012
Einddatum: 31.10.2014

Verantwoordelijken :
Bram Dooms , Valérie Pollet

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Vorstschade is na wapeningscorrosie de meest voorkomende vorm van betonschade (CONREPNET). In de van toepassing zijnde normen ontbreken criteria voor de weerstand van verhard beton tegen vorst-dooi aantasting evenals richtlijnen m.b.t. de betonsamenstelling (meer bepaald voor het cementtype).

Doelstellingen

Het uiteindelijke doel van deze studie is het opstellen van een classificatie van de weerstand tegen vorst-dooi aantasting van betonsamenstellingen, aangemaakt met verschillende cementtypes, toegelaten op de Belgische markt. Twee verschillende types van proefmethoden worden hierbij beschouwd:
- Bepaling van de oppervlakkige afschilfering in aanwezigheid van dooizouten (volgens de CEN/TS 12390-9 en de ISO-DIS 4846-2);
- Bepaling van de inwendige schade, zonder aanwezigheid van dooizouten (volgens de CEN/TR 15177).

Resultaten en Publicaties

Er werden 16 cementsoorten geselecteerd waarmee klassieke betonsamenstellingen aangemaakt werden (geen wegenbeton) conform omgevingsklasse EE4 (vorst- en dooizouten), zowel met als zonder luchtbelvormer, en conform klasse EE2 (Vorst geen contact met regen).
De resultaten volgens de CEN/TS 12390-9 op beton conform EE4 zonder luchtbelvormer worden in detail besproken in WTCB-Contact nr. 43 (3-2014).
Cement met hoogovenslak scoort zeer goed, gevolgd door portland-cement. Cement met vliegassen behaalt een gemiddeld resultaat en cement met kalksteenmeel scoort slecht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de verkregen nabehandeling in alle gevallen als ideaal kan beschouwd worden en moeilijk te bewerkstelligen valt in de praktijk.
Hoewel de cementsoort duidelijk een belangrijke impact heeft op de vorstweerstand van beton, is de invloed van de nabehandeling ook zeer belangrijk. Vooral bij betonmengsels met een trage sterkteontwikkeling (bv. met cementsoorten met hoogovenslak of vliegassen) is de nabehandeling bepalend. Indien men de cementsoorten wenst te klasseren volgens hun invloed op de vorstweerstand, dient men dus ook steeds de nabehandeling in aanmerking te nemen

Terug