CAPDESIGN

Ontwikkeling van zelfherstellende betonsoorten
Project
Met de steun van:

Service public de Wallonie EU M-era.Net


In samenwerking met:

UMONS CAO PRO SPRL Microbelcaps SINTEF A_UG Tecnico Lisboa


Website:
Startdatum: 01.01.2014
Einddatum: 31.12.2016

Verantwoordelijke :
Emmanuel Cailleux

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

De betonstructuren van vandaag vereisen een steeds langere levensduur. Het project heeft tot doel een antwoord te bieden op deze problematiek door betonsoorten met zelfherstellende eigenschappen te ontwikkelen, t.t.z. die in staat zijn om hun scheuren zelf zonder tussenkomst te "herstellen". Tijdens dit project werd deze zelfherstellende eigenschap toegevoegd door microcapsules gevuld met een zelfherstellend hars in het cementmengsel te projecteren. Hoewel de technische haalbaarheid van het concept al werd aangetoond tijdens voorgaande studies, wordt de industriële productie ervan nog verhinderd doordat de microcapsules beschadigd raken bij de projectie in het beton en dan vooral tijdens het betonmengen.

Resultaten en Publicaties

Tijdens het eerste jaar werden nieuwe capsules op basis van polymeren met grotere schokbestendigheid ontwikkeld. Om hun kans op overleven te vergroten, werd een prototype werktuig op punt gesteld dat de capsules door projectie in het beton inbrengt. Tegelijkertijd worden capsules ontwikkeld die een vrijlating van het zelfherstellende agens toelaten onder het effect van een pH variatie gelijkaardig aan deze die geproduceerd wordt tijdens de carbonatatie van beton. In het vervolg van het project zullen eerst proefstukken van zelfherstellend beton geproduceerd worden. De zelfhelende eigenschapppen zullen geëvalueerd worden evenals het overleven van de capsules.

Publicatie : The effect of hybrid nanoparticle additives on barrier and mechanical properties of polymer blends, Annual meeting on Inorganic and Material Chemistry, Lillestrom, Norway, October 2014

Terug