Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie


NA AFWERKING

Normen-Antenne Afwerking
Normen-Antenne
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


In samenwerking met:

CoRi


Website:
Startdatum: 01.01.2016
Einddatum: 31.12.2016

Verantwoordelijke :
Tinne Vangheel

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De Normen-Antenne (NA) "Afwerking" heeft tot doel informatie te geven omtrent de Belgische, Europese en internationale normalisatie voor materialen die gebruikt worden bij de afwerking van muren en vloeren, zoals verven en vernissen, binnen- en buitenbepleisteringen, lichte wanden, verlaagde plafonds, verhoogde vloeren en harde muur- en vloerbekledingen. Bovendien verleent de NA technische bijstand voor een beter begrip en een correcte toepassing van die normen. De NA is een samenwerking tussen het WTCB en CoRI.

Resultaten en Publicaties

Tal van publicaties, cursussen en lezingen werden door de medewerkers van de NA gerealiseerd in 2015.

Met 37 cursussen en conferenties in 2015, werden ten opzichte van 2014 een derde meer informatiesessies gegeven over afwerkingen. De meest voorkomende onderwerpen voor deze uiteenzettingen waren de buitenisolatie van gevels met zowel bepleisteringen als harde bekledingen, de plaatsing van XXL tegels, binnenschrijnwerk, lichte scheidingswanden en parket en de normalisatie bij verven (VOC emissies, additieven,…).

Maar liefst 12 WTCB-artikels werden opgesteld en gepubliceerd in 2015. In het domein van de ETICS verschoof de aandacht naar de harde bekledingen als afwerking met: ETICS met harde bekledingen en Milieu-impact van steenstrips op buitenisolatie. In het domein van de harde bekledingen kwamen verder Ontkoppelingssystemen voor tegelvloeren, Welke documenten heeft men nodig voor een geslaagde natuursteenwerf?, De toelaatbare niveauverschillen tussen gelijmde keramische vloertegels, De plaatsing van dunne XL- en XXL-tegels en De bevestiging van gevelbekledingen uit natuursteen: belang van de deuvelweerstand aan bod. In het domein van de lichte wanden, verlaagde plafonds, verhoogde vloeren en houten afwerkingen werden de volgende artikels opgesteld: Wanden bestaande uit platen op houtbasis: invloed op de luchtdichtheid en de duurzaamheid ervan, Dimensionering van glazen binnenwanden, Prestaties van de afwerking van houten buitenschrijnwerk en Plaatmaterialen en hun toepassingen. Verder werd nog een meer algemeen artikel opgesteld: Naar een objectievere beoordeling van kleuren en toelaatbare afwijkingen.

De NA verleende ook zijn medewerking aan de nieuwe Technische Voorlichtingsnota 254 over het Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden die in 2015 werd gepubliceerd.

Op Europees en internationaal vlak wordt de ontwikkeling van nieuwe en de herziening van bestaande normatieve documenten voor de verschillende domeinen op de voet opgevolgd.

De website van de NA werd in 2015 grondig verbeterd en regelmatig aangevuld. De normalisatie-informatie kan er worden teruggevonden, net als een 25-tal samenvattende fiches over veelgebruikte normen voor afwerkingsmaterialen.

Terug