NA AFWERKING

Normen-Antenne Afwerking
Normen-Antenne
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


In samenwerking met:

CoRi


Website:
Startdatum: 01.01.2016
Einddatum: 31.12.2016

Verantwoordelijke :
Tinne Vangheel

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De Normen-Antenne (NA) "Afwerking" heeft tot doel de serctor te informeren omtrent de Belgische, Europese en internationale normalisatie voor materialen die gebruikt worden bij de afwerking van muren en vloeren, zoals verven en vernissen, binnen- en buitenbepleisteringen, ETICS, lichte wanden, verlaagde plafonds, verhoogde vloeren en muur- en vloerbekledingen uit keramische tegels. Bovendien verleent de NA technische bijstand voor een beter begrip en een correcte toepassing van die normen. De NA is een samenwerking tussen het WTCB en CoRI.

Resultaten en Publicaties

Tal van publicaties, cursussen en lezingen werden in 2016 door de medewerkers van de NA Afwerkingen gerealiseerd.

In 2016 werden er 46 cursussen en conferenties verzorgd op het gebied van de afwerkingen. De meest voorkomende onderwerpen voor deze uiteenzettingen waren:
- Buitenisolatie van gevels met zowel bepleisteringen als harde bekledingen (ETICS)
- Aandachtspunten en de invloed van water op de natuursteenkeuze bij zwembaden
- Jaarlijkse cursus natuursteen voor de master 'Specialisatie in conservatie en restauratie' aan IPW - Amay en voor de Pôle de la Pierre
- Innovatief en schadevrij uitvoeren van geïsoleerde binnenvloeren
- Parket en vloerverwarming
- Binnenvloerbekledingen en VOC emissies
- Moderne technieken voor het evalueren van de eigenschappen van verven

Maar liefst 24 artikels werden opgesteld en gepubliceerd in 2016 met 15 WTCB-Dossiers, 1 WTCB Technische Voorlichting, 5 publicaties in vaktijdschriften (Polycaro, Natuursteen, Pierre Actual) en 2 CoRI publicaties.

In het domein van de ETICS werd een Technische Voorlichtingsnota i.v.m. bepleisteringen op isolatie gepubliceerd. Nadien ging de aandacht naar de harde bekledingen als afwerking met de twee volledige dossiers:
- TV 257: Bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS)
- ETICS met harde bekledingen - Deel 1: Systeemprestaties en materiaalkeuze
- ETICS met harde bekledingen - Deel 2: Uitvoering

Met betrekking tot de muur- en vloerbekledingen werden volgende onderwerpen behandeld:
- Aandacht voor het calcium-carbonaatevenwicht van zwembadwater
- Microscheurvorming door krimp in voegmortels
- Snijtechnieken voor keramische tegels
- Innovatieve vloerverwarmingssystemen
- Kleurmetingen als hulpmiddel bij de oplevering van natuursteen

Wat betreft de lichte wanden, verlaagde plafonds, verhoogde vloeren en houten afwerkingen werden de volgende artikels opgesteld:
- Belangrijke wijziging op komst voor de afdichting van leidingen die brandwerende wanden doorboren
- Lopers op schrijnwerk en gevelbeglazing

Ook werd individuele technische ondersteuning geboden aan KMO’s werkzaam in het domein van de afwerkingen met meer dan 200 beantwoorde vragen per e-mail of telefoon en een 20-tal plaatsbezoeken.

Op Europees en internationaal vlak wordt de ontwikkeling van nieuwe en de herziening van bestaande normatieve documenten voor de verschillende domeinen op de voet opgevolgd.

De website van de NA werd in 2016 regelmatig aangevuld met publicaties, aankondigingen voor informatiesessies en normenfiches. De normalisatie-informatie kan er worden teruggevonden, net als een 25-tal samenvattende fiches over veelgebruikte normen voor afwerkingsmaterialen.

Terug