SUREMAT

Oppervlaktebehandelingen en multimateriële actieve bekledingen
Project
Met de steun van:

Service public de Wallonie Z DG06


In samenwerking met:

CRM Groep CoRi Materia Nova TCHN


Website:
Startdatum: 01.01.2014
Einddatum: 30.04.2016

Verantwoordelijke :
Emmanuel Cailleux

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

De Technologische Dienstverlening (TD) SUREMAT groepeert de kennis van vijf onderzoekscentra om kmo’s te helpen met hun innovatieve projectaanpak (hulp en advies bij innovatie, begeleiding bij het opstellen van dossiers,...) en hen in te lichten over de laatste technologieën. De voorgestelde hoofddomeinen hebben betrekking op de behandeling van alle soorten oppervlakken en ondergronden (beton, hout, enz.).

Doelstellingen

Binnen het consortium ontfermt het WTCB zich hoofdzakelijk over de problematiek die zich in de bouwsector stelt op het vlak van schilderwerken, afwerking en behandeling van oppervlakken, toegepast op de bouwplaats of in de fabriek.

Vandaag bestaan er talrijke innoverende materialen en behandelingen. Zo beschikken sommige afwerkingen, bovenop hun decoratieve en beveiligingsfuncties over anti-condensatie eigenschappen of laten toe het thermisch gedrag van de buitenwanden te wijzigen. De recent toegepaste nieuwe milieuwetgeving heeft eveneens gezorgd voor belangrijke wijzigingen in de formulering van verfsoorten.

In het kader van deze problematiek kunnen bedrijven op deze dienstverlening beroep doen. Dit project heeft talrijke kmo’s reeds ondersteuning geboden aangaande zeer gevarieerde onderwerpen, zoals de optimalisatie van prestaties door middel van aangepaste formuleringen of een verbeterde duurzaamheid van de buitenelementen. Er werd regelmatig rond de meest innovatieve trends gecommuniceerd (studiedagen, artikels, enz.).Thematische studiedag : "Les nouveaux revêtements, verts et durables, 19.06.2014, Bergen", www.suremat.be/fr/evénements

www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=innov_support&pag=28

Terug